Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanen för sträckan Nolby - Sundsvalls resecentrum har vunnit laga kraft

Den 19 maj 2021 vann vägplanen för södra delen av väg 562, gamla E4, laga kraft. Det innebär att vi kommer att upphandla en entreprenör för ombyggnationen som vi beräknar kan starta under oktober/november i år.

- Att vägplanen nu vunnit laga kraft innebär att vi kan börja bygga om sista etappen av vår gamla och slitna europaväg med start under senhösten och att den kan bli klar under 2024. Sträckan som går mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum och är cirka 11,5 kilometer lång, berättar Trafikverkets projektledare Anne Mannela.

28015 (1).jpg

-  Ombyggnationen innebär att vi ska skapa en lokalväg med en parallell gång- och cykelväg som kommer att knyta ihop orterna mellan Njurundabommen och Sundsvall. Den kommer att göra det smidigare att välja cykel som färdsätt och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister. Den första etappen mellan Njurundabommen och Nolby som blev klar under 2019, kan ge en föraning av hur vägen kommer att bli när den är klar.

I projektet ingår även att förbättra tillgängligheten till busshållplatser, ny och ombyggda busshållplatser, gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning. Även en förbättring av vägens avvattning.

Illustration ny cirkulationsplats vid Tallvägen i Bredsand

Illustration ny cirkulationsplats vid Harabergsvägen i Kvissleby mot Harabergsvägen.

- Inom projektet kommer vi också att riva Sundsvalls kommuns gamla industrispår till Kubal från Rosenborgskaj och bygga ett nytt. Det nya spåret kommer att passera under en ny vägbro, närmare Sundsvallsbrons södra landfäste. Flytten av spåret gör det möjligt för kommunen att bygga bostäder längs kajen, berättar Anne.

Ny vägbro för gamla E4, väg 562, över nytt industrispår mot Kubal

Vad händer nu?

- Nu håller vi på att ta fram en bygghandling och under sommaren planerar vi  att upphandla en entreprenör. När vi har en entreprenör på plats och de har presenterat ett upplägg och en tidplan för arbetet kommer vi återkomma med information inför byggstart.