Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 562, Njurundabommen–Nolby

Väg 562 mellan Njurundabommen och Nolby har byggts om. Vägen är en delsträcka av gamla E4 mellan Njurunda och Sundsvall som har omvandlats från europaväg till lokal väg.

Väg 562 , gamla E4, ska byggats om mellan Njurundabommen och trafikplats Skönsberg. Ombyggnaden utförs i etapper och är indelad i delsträckor. Första delen i ombyggnaden blev klar hösten 2019. Det är sträckan mellan cirkulationsplatsen mot väg 551 i Njurundabommen till korsningen med väg 568 (Tunavägen) i Nolby. En sträcka på cirka 2,1 km med en parallell gång- och cykelväg , ny infart till Värstaborg, ny belysning och en cirkulationsplats mot Klockarberget.

Vägombyggnaden ingår i bygget en ny mötesstation, ett dubbelspår, för Ostkustbanan i Dingersjö som gör det möjligt för tågmöten och fler tåg kan trafikera järnvägen. Dessutom ska vi bygga en plattform/perrong för pendeltåg i Njurundabommen som gör det möjligt att välja miljövändliga pendllingsresor med tåg. När Sundsvalls kommun byggt om stationsområdet med pendlarparkeringar, buss- och taxiangörelser kommer det gå att åka tåg. Mötesstationen innebär att vi har flyttat delar av väg 562 något västerut.