Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 562, Nolby–Kubikenborg

Väg 562 mellan Nolby och Kubikenborg ska byggas om. Vägen är en delsträcka av gamla E4 mellan Njurunda och Sundsvall som ska omvandlas från europaväg till lokalväg för att anpassas till det lokala vägnätet.

Väg 562 byggs om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 11 km.

Sträckan får en ny separat gång- och cykelväg mellan Njurundabommen och Sundsvall som knyter ihop orterna vilket kan leda till viss överflyttning av trafik från bil till cykel. För att förbättra framkomligheten i korsningen till nedre Bredsand vid skolan och i korsningen mot Essvik i Kvissleby bygger vi cirkulationsplatser. Vi förbättrar även tillgängligheten till busshållplatser.