Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 562/559, Centrumupprustning Njurundabommen

Vi ska göra trafikmiljön tydligare för biltrafiken och tryggare för gående och cyklister längs Njurundavägen och Mjösundsvägen genom Njurundabommens centrum. Förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten med gång- och cykelvägar och tryggare passager.

I dag finns det inga tydliga avgränsningar mellan oskyddade trafikanter och övrig trafik. För att öka framkomligheten och trafiksäkerten ska vi bygga en gång- och cykelväg på östra sidan av Njurundavägen från Ica till korsningen mot Mjösundsvägen där den sedan fortsätter på den norra sidan av Mjösundsvägen till anslutande gång. och cykelväg vid Njurundabommens nya tågstation. Gång- och cykelvägen längs Njurundavägen fortsätter fram till Verkstadsvägen/Stångomsvägen på vägens västra sida. Både Mjösundsvägen och Njurundavägen får gångbanor på motstående sidor.

De nya gång- och cykelvägarna skapar bättre tillgänglighet till butiker och tågstationen vilket stärker Njurundabommens centrum.  För att öka trafiksäkerheten skapar vi tydligare in- och utfarter, upphöjt övergångsställe och cykelöverfart. I ombyggnationen ingår även en ny vägbro över Åbäcken med en gång- och cykelväg.

Busshållplatserna har fått en tillfällig placering vid cirkulationsplatsen intill Mitthems nya bostadshus. När Njurunda resecentrum är klart kommer busstrafiken att flytta dit. Resecentrum kommer att underlätta byten av olika trafikslag då det kommer finnas cykelparkeringar, pendlarparkeringar, taxiangöring och busshållplatser.