Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 562/559, Centrumupprustning Njurundabommen

Vi ska göra trafikmiljön tydligare för biltrafiken och tryggare för gående och cyklister längs Njurundavägen och Mjösundsvägen genom Njurundabommens centrum. Förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten med gång- och cykelvägar och tryggare passager.

I dag finns det inga tydliga avgränsningar mellan oskyddade trafikanter och övrig trafik. För att öka framkomligheten och trafiksäkerten ska vi bygga en gång- och cykelväg på östra sidan av Njurundavägen från Ica till korsningen mot Mjösundsvägen där den sedan fortsätter på den norra sidan av Mjösundsvägen till anslutande gång. och cykelväg vid Njurundabommens nya tågstation. Gång- och cykelvägen längs Njurundavägen fortsätter fram till Verkstadsvägen/Stångomsvägen på vägens västra sida. Både Mjösundsvägen och Njurundavägen får gångbanor på motstående sidor.

De nya gång- och cykelvägarna skapar bättre tillgänglighet till butiker och tågstationen vilket stärker Njurundabommens centrum.  För att öka trafiksäkerheten skapar vi tydligare in- och utfarter, upphöjt övergångsställe och cykelöverfart. I ombyggnationen ingår även en ny vägbro över Åbäcken med en gång- och cykelväg.

Korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen byggs om. Busshållplatserna ska flyttas till det planerade stationsområdet som . Tillsammans med Sundsvalls kommun bygger vi en station för att underlätta byten av trafikslag inom stationsområdet, där ingår cykelparkeringar, pendlarparkeringar, taxiangöring och busshållplatser. Under byggtiden kommer busshållplatsen att flyttas och få en tillfällig placering. Läs mer under "Flytt av busshållplats 1 juni 2020".