Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 562, Sundsvalls Resecentrum –Trafikplats Skönsberg

Väg 562 mellan Sundsvalls Resecentrum och trafikplats Skönsberg har byggts om till en stadsgata som bidrar till en tillgänglig och säker stadsmiljö. Ombyggnationen har gjorts i etapperna Selångersån - trafikplats Skönsberg och Resecentrum - Selångersån.

Sträckan som byggts om är cirka 2,6 km. Vägen, som tidigare varit europaväg, har omvandlats till en stadsgata med plats för såväl fordonstrafik som för gående- och cyklister, mer planteringar och gröna ytor, fler mötesplatser, ny belysning och ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs Storgatan mellan torget och inre hamnen. Ombyggnationen bidrar till en tillgänglig och trafiksäker stadsmiljö för alla trafikanter.  

För att underlätta framkomligheten under byggtiden koncentrerades arbetet till en delsträcka i taget. Första delsträckan mellan Selångersån och trafikplats Skönsberg var klar i juni 2020. Hela den nya stadsgatan blev klar under augusti 2021 och har lämnats över till Sundsvalls kommun som väghållare för fortsatt drift och underhåll.