Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 562, Sundsvalls Resecentrum –Trafikplats Skönsberg

Väg 562 mellan Sundsvalls Resecentrum och trafikplats Skönsberg byggs om till en stadsgata som bidrar till en tillgänglig och säker stadsmiljö. Ombyggnationen görs i etapperna Selångersån - trafikplats Skönsberg och Resecentrum - Selångersån.

Sträckan som byggs om är cirka 2,6 km. Vägen, som tidigare varit europaväg, byggs om till en stadsgata med plats för såväl fordonstrafik som för gående- och cyklister, mer planteringar och gröna ytor, ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs Storgatan från centrum och ner mot inre hamnen. Ombyggnationen ska bidra till en tillgänglig och trafiksäker stadsmiljö för alla trafikanter.  

Framkomligheten kommer att vara kraftigt begränsad under byggtiden. För att underlätta framkomligheten koncentreras arbetet till en delsträcka i taget. Första delsträckan mellan Selångersån och trafikplats Skönsberg beräknas vara klar juni 2020. Hela den nya stadsgatan planeras vara klar under augusti 2021.

Väg 562 är en statlig väg med Trafikverket som väghållare. Efter ombyggnationerna kommer vägen att övergå till att bli en stadsgata med kommunen som väghållare.