Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Smal landsväg vid vatten.

Väg 592, Nordanede – Jämtlands länsgräns, förstärkningsåtgärder

Vi planerar att utföra förstärkningsåtgärder på väg 592 mellan Nordanede och Jämtlands länsgräns. Syftet är att göra vägen starkare samt förbättra sikt och avvattning så att framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras.

Väg 592 går från väg 591 i Nordanede fram till Jämtlands länsgräns i Ånge kommun och är ett viktigt stråk för skogsnäringen. Vi planerar en upprustning av vägen bland annat så att tunga timmertransporter kan köra på vägen året om.

Inom vägteknik kallas åtgärden för höjd bärighet och resulterar i att vägen klarar av tunga fordon året om. I utredningen ingår även att se över behovet av mötesplatser på delar där vägen är smal.

Under sommaren och hösten 2016 genomförde vi fältinventering, åtgärdsutredningar och utredning om miljöpåverkan. Byggnationerna startade våren 2019 och vägen ska vara färdigställd i sin helhet hösten 2020.