Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tyck till om våra planer att förbättra trafiksäkerheten

Vi har tagit fram ett förslag, ett samrådsunderlag, där ny gång- och cykelbana, cirkulationsplats och säkrare gångpassager för att öka trafiksäkerheten genom centrum ingår. Den 11 oktober till den 1 november 2021 kan du lämna synpunkter på förslaget.

- Vi planerar att göra åtgärder som ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister längs Centrumgatan genom centrala Söråker. Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en vägplan och bjuder nu in till samråd fram till 11 november. För att skydda samhället från smittspridning av Covid-19 bjuder vi inte in till ett fysiskt samrådsmöte denna gång, berättar projektledare Jörgen Stjärne och fortsätter.

- Du kan ta del av samrådsunderlaget här på projektets webbsida där du också kan lämna synpunkter och information digitalt. Du kan även ta del av underlaget på Folkets Hus i Söråker och på kommunhuset i Timrå.  Vid nästa samråd som vi planerar att ha under våren 2022 hoppas vi att vi kan ses på plats i Söråker. Samråden i kommande skeden annonserar vi i tidningar, på projektets webbsida och brev skickas till särskilt berörda.

Vi har nyligen påbörjat arbetet med att ta fram vägplanen för sträckan. I den föreslår vi åtgärder som ska höja trafiksäkerheten längs Centrumvägen mellan korsningen Centrumvägen/Söråkersgatan och busshållplatsen Centrumvägen 80, cirka 1,4 km. 

Viktigt med samråd

Samråden gör att vi kan inhämta information från berörda om förutsättningarna genom centrala Söråker. Det kan beröra miljö, landskap, geoteknik, avvattning, trafik och väg. För att inhämta information är vi också ute på plats för att inventera träd och invasiva arter, göra inmätningar av sträckan och närliggande objekt och utföra geotekniska undersökningar.

- Processen med att ta fram en vägplan är omfattande och vi beräknar att planen är klar 2024. Under denna period kommer vi att ha dialog med berörda fastighetsägare, allmänhet, berörda organisationer och myndigheter som alla är en viktig del i framtagandet av vägplanen. Det är betydelsefullt för oss att få in synpunkter så tveka inte att delge oss information, uppmanar Jörgen.