Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

landsväg med bilar.

Väg 83, genomfart Östavall, ny gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en ny gång- och cykelväg längs väg 83 genom Östavall. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Väg 83 genom Östavall är hårt belastad, främst under vinterhalvåret, varför vi planerar för en ny gång- och cykelväg. Avsikten är att skapa en säkrare miljö för gående och cyklister efter vägen samt ge förutsättningar för fler att ta sig fram mer miljövänligt än i bil.