Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 86 i höjd med Kovland

Väg 86, Bergsåker-Kovland, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Väg 86 är ett utpekat godsstråk. Dessutom används vägen flitigt av arbetspendlare. Det innebär att tunga fordon ska samsas med både persontrafik och oskyddade trafikanter på en relativt smal vägbana.

År 2007 slutförde Trafikverket en förstudie (Birstalänken väg 86 Birsta-Laggaberg) som omfattade brister och möjligheter för väg 86. Ställningstagandet efter förstudien var att gå vidare med åtgärder på väg 86 etappvis.

Vi har sedan tidigare gjort åtgärder på delen Bergsåker-Silje. Just nu jobbar vi med två delsträckor: delen Silje-Kovland och delen förbi Kovland. Delen Silje-Kovland är i planskede. Delen förbi Kovland är just nu i produktion. Under rubriken nyheter nedan hittar du nyheter från båda delsträckorna.