Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggstart på väg 86 förbi Kovland

I mitten av maj räknar vi med att komma i gång med bygget av ombyggnationen av väg 86 förbi Kovland. Det kan påverka dig som bor och rör dig i området på olika sätt. Här kan du läsa mer om de planerade arbetena och vilka störningar de kan orsaka.

Syftet med ombyggnationen av väg 86 förbi Kovland är att göra vägen säkrare att färdas på – både för de som cyklar och går och för övriga trafikanter.

Kartbild över området vi kommer jobba på.Projektet omfattar delen förbi Kovland mellan korsningen väg 86/629 och korsningen väg 86/631/320. Vi ska också arbeta en kortare sträcka på väg 320 västerut.
Den streckade linjen visar var vi kommer att göra arbeten. 

Vi ska bland annat räta ut delar av vägen och plana ut krön, bygga en ny bro över Sättnaån, bygga vänstersvängfält i vissa korsningar och förbättra standarden på busshållplatser. Vi ska också bygga en ny gång- och cykelväg som ska gå pallarellt med väg 86.

Projektet omfattar delen förbi Kovland mellan korsningen väg 86/629 och korsningen väg 86/631/320. Vi ska också arbeta en kortare sträcka på väg 320 västerut.

Nuläge

Det senaste året har vi utfört förberedande arbeten i området. Vi har flyttat på ledningar, gjort geotekniska undersökningar och avverkat skog.

I april tilldelade vi entreprenaden till NVBS. Eftersom de just fått uppdraget vet vi inte i detalj hur de kommer att lägga upp arbetet. Men vi vill redan nu flagga för att vissa störande arbeten kommer att genomföras under projektets gång. Vi kommer bland annat att tidvis behöva reglera trafiken med trafikljus eller flaggvakt under vissa arbetsmoment. Hastigheten kommer bitvis också att vara sänkt och vi kan behöva göra avstängningar och leda om trafiken på andra vägar.

Kommande information

I vanliga fall brukar vi i samband med byggstart bjuda in till ett informationsmöte för att du som bor i närheten ska få träffa representanter från Trafikverket och entreprenören. Men på grund av rådande pandemi kan vi tyvärr inte samlas på det sätt vi önskar. I stället tvingas vi hålla oss till skriftlig information.

Under arbetenas gång kommer vi i huvudsak att informera dig som närboende via vår webbplats. Vi kommer vid behov också att göra utskick. Håll utkik löpande här på vår webbplats. Under fliken nyheter hittar du alltid senaste nytt om vad som händer.

Det här gör vi också i området

År 2007 slutförde Trafikverket en förstudie som omfattade brister och möjligheter på väg 86 etappvis. Vi har sedan tidigare gjort åtgärder på delen Bergsåker-Silje.

Förutom att vi ska rusta upp den här delen förbi Kovland tittar vi just nu också hur vi skulle kunna göra sträckan mellan Silje och Kovland mer trafiksäker. Vi har tagit fram ett förslag till hur vägen skulle kunna utformas, en vägplan.

Vägplanen har varit ute på granskning. Tidigast hösten 2021 kommer vi att skicka in den till den instans på Trafikverket som godkänner den.

Tidigast 2024 kommer vi att kunna sätta spaden i marken på den delsträckan.