Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Intensiva arbeten på väg 86 i höjd med Kovland

Snart kommer du som nyttjar väg 86 i höjd med Kovland att märka av ombyggnationen på sträckan på allvar. I samband med omfattande schaktarbeten kommer all passerande trafik att påverkas och ledas förbi arbetsområdet.

Intill Sättnaån står arbetare i varselkläder och bygger på en form som sedan ska fyllas med betong.
Pålning för brostöden pågår och inom kort är det dags för form- och gjutningsarbeten. 

Det har varit bråda dagar på arbetsplatsen i Kovland de senaste månaderna. Och ännu högre tempo är att vänta innan det är dags för vår entreprenör NVBS att minska på arbetstakten under vintern.

– Fokus just nu är på den nya bron över Sättnaån. Pålning för brostöden pågår och inom kort är det dags för form- och gjutningsarbeten, säger Annica Boström, projektledare på Trafikverket.

Samtidigt pågår intensiva fyllnadsarbeten norr om brokroppen för att själva vägen ska komma upp i ungefär samma nivå som befintliga vägen är idag. Totalt handlar det om att höja området med sex till sju meter.

Schakt pågår vid sidan av väg 86. En röd grävmaskin arbetar i mitten av bilden och i bakgrunden syns en vägskylt mot Solumskvarn respektive Kovland.
I korsningen av väg 86 och vägen mot Solumskvarn inleder vi schaktarbeten nära befintlig väg. 

– Vi lägger materialen i olika lager. Vi återanvänder jordmassorna från andra delar i projektet, säger Annica Boström.

Parallellt med de omfattande bro- och fyllnadsarbetena står entreprenören i startgroparna för att börja schakta i korsningen av väg 86 och vägen mot Solumskvarn, strax söder om Kovland. Arbetena innebär att all passerande trafik kommer att påverkas. Under pågående arbeten kommer vi att leda trafiken förbi arbetsområdet på en tillfällig förbifart. Vägen kommer att vara smalare jämfört med normalt och vi sänker därför hastigheten.

– Ta det lugnt förbi arbetsplatsen och respektera hastighetsbegränsningen, uppmanar Annica Boström.

Under vintern kommer visst arbete pågå i Kovland, men flera moment pausar entreprenören under vintersäsongen. 

Under oktober kommer entreprenören också att flytta sin etablering med baracker, fordon och parkeringsytor från Ånäsparken till området norr om korsningen väg 86 och Viljansvägen.

I november pausas delar av arbetena i Kovland. Arbete kommer fortfarande att pågå, men i mindre skala. När tjälen har gått ur marken till våren kommer entreprenören att öka arbetstempot igen.

– Vi ber om ursäkt med de störningar som arbetena på väg 86 orsakar, säger Annica Boström.