Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 86 i höjd med Kovland

Väg 86, delen förbi Kovland, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Väg 86 är ett utpekat arbetspendlings- samt godsstråk för timmertransporter ut till industrierna vid Sundsvallskusten. Vi ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 86 förbi Kovland genom att förbättra standarden.

Projektet omfattar delen förbi Kovland mellan korsning väg 86/629 vid anslutningen till Ånäsparken och korsning väg 86/631/320 mot Bergsåker, Indal, Timrå och Kovland samt en kortare sträcka av väg 320 väster ut. Sträckan utmed Sättnaån i Kovland har erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem. Det är också svårt för gående- och cyklister att färdas trafiksäkert längs väg 86.

För att höja säkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter, gående och cyklister, längs sträckan ska vi bygga en ny gång- och cykelväg väster om väg 86.

Vi ska också bygga en ny bro över Sättnaån, öster om befintlig bro, trafiksäkrare korsningar med vänstersvängfält, förbättra standarden på busshållplatser samt öka framkomligheten genom att räta ut vägen och plana ut krön. Planerad hastighet 80 km/h.

Mer detaljer; kartor, illustrationer  och ritningar hittar du under fliken dokument.