Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 86, delen Silje-Kovland, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

För att höja trafiksäkerheten på väg 86 mellan Silje och Kovland planerar vi att genomföra en rad åtgärder.

Vi planerar att bygga om befintlig väg till en tvåfältsväg med separat gång- och cykelbana. Vi planerar också att göra justeringar i plan- och profilgeometrin, vilket betyder att vi ska bygga borta trafikfarliga krön och snäva kurvor. Siktförhållandena kommer också att ses över, exempelvis vid korsningar.

Busshållplatserna längs sträckan är i dag utformade som parkeringsfickor. Vi planerar därför att bygga om busshållplatserna och öka standarden på dem. I samband med detta ser vi också över gångpassagerna till hållplatserna.

Farliga hinder i vägens närhet ska ses över och byggas bort. Det kan exempelvis handla om berg, stolpar och slänter.

Projektet innebär en förbättrad trafiksäkerhet, både för fordon och oskyddade trafikanter. Projektet innebär en tryggare och säkrare boendemiljö.