Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kartbild över Veda och väg 722.

Väg 722, Veda, Härnösands kommun, förslag om förändring av allmän väg till enskild väg

Trafikverket föreslår att väg 722 till Veda före detta järnvägsstation och färjeläge, Härnösands kommun, dras in från allmänt underhåll och övergår till att vara enskild väg.

Vägen leder inte längre till någon allmän inrättning och är heller inte någon förbindelseled. Därför behöver den inte längre vara en allmän väg. Eftersom vägen inte ligger inom detaljplanelagt område föreslår vi att den dras in från allmänt underhåll och övergår till att förvaltas av en vägsamfällighet.

Fakta om väg 722

  • Vägen är cirka 630 meter lång och 6 meter bred.
  • Hastighetsbegränsningen är 50 km/tim.
  • Vägen är en utfartsväg som ansluter till den allmänna vägen, riksväg 90, och övergår till en annan enskild väg.
  • Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2017, och var då cirka 40 fordon per dygn.