Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist i trafiken

Väg 566, Juniskärsvägen, bärighets- och stabilitetsåtgärder

Vi förbättrar bärigheten och stabiliteten på Juniskärsvägen, sträckan mellan Apelvägen och Nylandsvägen. Den är i dåligt skick och är svår att underhålla. Vi bygger även nya farthinder på sträckan för att öka trafiksäkerheten.

På sträckan förbi Döviksjön finns problem med stabiliteten. Vi förbättrar vägens standard genom att vi gräver ur och byter ut dåliga massor, förbättrar diken och lägger ny asfalt. Vi kommer även att utföra geotekniska åtgärder i form av pålning under våren och fram till hösten 2019. I samband med dessa arbeten kommer fem farthinder att byggas på denna sträcka för att hålla nere hastigheten.

Under byggtiden är vägen avstängd för genomfartstrafik mellan Apelvägen och Nylandsvägen.  På grund av omfattningen av arbetena så är det nödvändigt att kunna arbeta på hela vägbredden. Trafiken hänvisas via Junivägen. Skolskjutsarna/skolbussarna går som vanligt morgon och eftermiddag, medan övriga bussar leds om. Förändringar för busstrafiken hittar du på dintur.se .

När arbetena är avslutade har vägen blivit säkrare och jämnare, har bättre bärighet och tillfredställande stabilitet. Dessutom kommer trafiksäkerheten att förbättras med farthinder.

Gång- och cykelbana

Det finns behov av åtgärder för gående och cyklister men i dagsläget finns ingen finansiering för detta. En säkrare gång- och cykelbana kommer att kräva mer mark. Om finansieringen kan lösas i den regionala transportplanen för 2018-2029 så kommer vi att utreda frågan vidare.