Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist i trafiken

Väg 566, Juniskärsvägen, bärighets- och stabilitetsåtgärder

Vi har förbättrat bärigheten och stabiliteten på Juniskärsvägen, sträckan mellan Apelvägen och Nylandsvägen. Den var i dåligt skick och svår att underhålla. Vi har även byggt nya farthinder på sträckan för att öka trafiksäkerheten.

På sträckan förbi Döviksjön har vi haft problem med stabiliteten. Under 2019-2020 har vi förbättrat vägens standard genom att gräva ur och byta ut dåliga massor, förbättrat diken och lagt ny asfalt.  I samband med dessa arbeten har vi även byggt farthinder på denna sträcka för att hålla nere hastigheten. 

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats måndag den 18 oktober 2021

Vägen är klar och slutbesiktad sommaren 2020 men det kvarstår några mindre justeringar som åtgärdas under första delen av juni månad 2021.

Vägen har blivit säkrare och jämnare, har bättre bärighet och tillfredställande stabilitet. Med hastighetsdämpande farthinder har vi dessutom förbättrat trafiksäkerheten för alla trafikanter, inte minst för de oskyddade som går och cyklar.

Gång- och cykelbana

Det finns behov av åtgärder för gående och cyklister men i dagsläget finns ingen finansiering för detta. En säkrare gång- och cykelbana kommer att kräva mer mark. Om finansieringen kan lösas i den regionala transportplanen för 2018-2029 så kommer vi att utreda frågan vidare.