Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägen öppnar igen för genomfart den 21 oktober

Måndag den 21 oktober öppnar Juniskärsvägen för genomfart. Men vägen förbi Döviksjön hinner inte bli helt klar i år. Det översta asfaltlagret och linjemålning kommer att utföras till våren.

Juniskärsvägen mellan Apelvägen och Nylandsvägen har varit avstängd sedan mitten av maj i år. Vägsträckan på 1,5 kilometer förbi Döviksjön var dålig och det fanns risk för skred. Under denna period har vägen stabiliserats och förstärkts. Den har även fått fartgupp för att hålla nere hastigheten där många kör för fort.

- Arbetet med att stabilisera vägen har varit krävande och omfattande. Entreprenörerna har gjort ett bra jobb och de har även jobbat kvällstid för att hinna öppna vägen måndag den 21 oktober, berättar Kerstin Holmgren och fortsätter

- Vägen öppnar för trafik enligt tidplan men den hinner inte bli helt klar i år. Det sista asfaltslagret och linjemålning kommer troligtvis utföras till våren. Det innebär att arbeten fortsätter efter den 21 oktober så ta det lugnt förbi arbetsområdet och räkna med något begränsad framkomlighet. Vi vill tacka dig som närboende för ditt tålamod och överseende med de olägenheter bygget medför.

Vägen har byggts med återvunnet glas

Marken i detta område utgörs av mycket lös lera och för att förbättra stabiliteten för vägen har vi slagit ner pålar längs vägkanten på de mest utsatta avsnitten.

– Vi har dessutom bytt ut vägkroppen mot en lättare konstruktion med skumglas, som görs av återvunnet glas. Det har också en bra isolerande effekt vilket minskar risken för tjälskador och bidrar också till förbättrad stabilitet, berättar Kerstin.

FAKTA OM SKUMGLAS

Skumglas är ett poröst glas som kan bildas genom att extra mängder av gasavgivande ämnen tillsätts under smältningen.  

Kan liknas vid pimpsten men är något lättare

- återvunnet glas
- lättfyllnadsmaterial
- lång livslängd
- hög kvalitet
- god prestanda avseende densitet och tryckhållfasthet
- obrännbart
- miljövänligt
- isolerande