Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Återstående arbeten återupptas 11 maj 2020

I maj inleds de återstående arbetena längs Juniskärsvägen. Utöver kvarvarade asfaltering, linjemålning och justeringar mot vissa anslutningar ska även farthindren justeras. Vissa arbetsmoment kommer tillfälligt att begränsa framkomligheten.

En kall höst bidrog till att arbetena på Juniskärsvägen inte kunde slutföras innan vintern. Nu står vår entreprenör redo att inleda kvarvarande arbeten under vecka 20, med start måndag den 11 maj. Vi beräknar att vi är klara till midsommar.


Återstående arbeten

Farthindren längs Juniskärsvägen har fel nivå, några är för låga och ett är för högt. Därför kommer de fyra första farthindren från Kvissleby räknat, att justeras i höjd. 
Det sista lagret asfalt och stödremsor ska läggas. Vägen ska linjemålas och bullerräfflor mot gång- och cykelfältet kommer att utföras.

För att minimera störningar för busstrafiken under dagtid kommer lyft och placering av farthinder att utföras vissa kvällar från klockan 17.30 under perioden 11 - 29
maj. När dessa arbetsmoment utförs kan genomfartstrafik inte passera, vilket vi meddelar med skyltning. På dintur.se kommer det att framgå vilka bussturer som påverkas. Arbetena kan upplevas bullerstörande.

Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig. Se kontaktuppgifter under "Kontakta oss" här ovan.