Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Farthindret är för högt och ska justeras till våren.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Farthinder och trafikmätningar på Juniskärsvägen

Vi har ett farthinder längs den åtgärdade sträckan som ska justeras till våren. För att följa upp hur hastigheten efterlevs har vi genomfört mätningar av trafikmängd och hastigheter på sträckan.

Vi behöver justera det näst sista farthindret vid busshållplatsen vid Krönängsvägen som är för högt. Arbetet hinns inte utföras innan vintern så det kommer att göras under våren.

Hastighetsmätning

För att följa upp hur hastigheten efterlevs sedan vi byggt nya farthinder på delar av sträckan har vi genomfört mätningar under september i år mellan 2020-09-22 och 2020-09-29. Mätningarna genomfördes på fem punkter längs sträckan, se i kartan nedan. Två av dessa punkter ligger på samma ställen där mätningar gjordes 2019, innan vi genomfört de hastighetsdämpande åtgärderna. Mätningen utfördes vid Pk2 och Pk4 som visas i kartan nedan under 7 dagar med start 2019-04-06. Den skyltade hastigheten var då 50 km/h jämfört med 40 km/h idag. Vi har jämfört resultaten av mätningarna.

Sammanfattning av resultaten

Vid mätningarna 2019 var vägen i dåligt skick vilket vi kan anta hade en hastighetsdämpande effekt. Idag är den skyltade hastigheten sänkt till 40 km/h, vägen har ny asfalt och de gamla farthindren, chikanerna, har tagits bort och ersatts med fartgupp.

Mätningarna visar att hastigheten minskar vid farthindren. Mellan hindren är det fortsatt många som överskrider skyltad hastighet. Den uppmätta medelhastigheten på sträckorna mellan farthindren var cirka 43-44 km/h.