Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sollefteå

Västeraspby - Långsele, spårbyte

Vi planerar att rusta upp järnvägen mellan Långsele och Västeraspby. Banan är i dåligt skick och järnvägssträckan är viktig för näringslivets transporter men även för att kunna leda om trafik mellan Stambanan och Kustbanan.

Upprustningen av järnvägen mellan Långsele och Västeraspby är efterfrågad, inte minst från näringslivet som vill öka transporterna på järnväg.

Vi planerar att rusta upp banan i befintlig sträckning så att den återfår sin tidigare funktion vilket ger förutsättningar för miljövänliga transporter på sträckan. Utöver effektiva transporter blir järnvägen en viktig länk för omledningstrafik mellan Stambanan och banan längs kusten. För att sträckan ska kunna trafikeras kommer vi att se över säkerheten vid plankorsningar, byta spår och göra andra åtgärder.

Förutsättningar för miljövänliga transporter 

Sträckan mellan Västeraspby och Långsele ingår i Ådalsbanan. Mellan åren 2003 och 2012 byggde vi om och byggde ny järnväg på den del av Ådalsbanan som sträcker sig från Sundsvall till anslutningen till Botniabanan vid Västeraspby norr om Kramfors. Med Ådalsbanan upprustning har helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken längs Norrlandskusten skapats. Banan är en viktig länk för den ökande järnvägstrafiken mellan norra och södra Sverige. Tillsammans med Botniabanan och Ostkustbanan bildar Ådalsbanan en kustjärnväg för snabba, säkra och miljövänliga transporter på järnväg.