Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förberedande arbeten i Lökom och Kläpp

I mitten av augusti 2021 planerar vi att inleda förberedande arbeten längs järnvägen i Lökom och i Klovsta inför kommande spårbyte. För att öka trafiksäkerheten ska vi göra åtgärder vid plankorsningar och bygga ersättningsvägar.

- Hastigheten på spåret är idag nedsatt till 40 km/h. När spårbytet är klart återställs hastigheten till 80 km/h, vi ser därför över trafiksäkerheten och stänger flera plankorsningar. I Lökom ska vi bygga en ny plankorsning med bomanläggning, ljus och ljud, berättar projektledare Per Lindmark och fortsätter.

- Vi bygger också nya vägar parallellt med järnvägen både i Lökom och Kläpp, dessa ersätter vägarna till de plankorsningar vi stänger. Åtgärderna gör vi för att öka säkerheten, både för dig som passerar järnvägen och för dem som ska trafikera den.

I mitten av augusti inleder vi arbetet med att avverka träd och buskar. Vi beräknar att vi är klara med de förberedande arbetena inför spårläggningen under juni 2022. Vi har skrivit kontrakt med Svevia som kommer att bygga ersättningsvägar och ny plankorsning. I huvudsak sker arbeten på vardagar under dagtid.

- Som närboende kan du bli berörd av buller, byggtrafik och byggdamm. Vi ber om överseende med de störningar arbetet kan medföra. Vi planerar att ge löpande information om kommande arbeten till direkt berörda via sms och det går jättebra att kontakta oss vid frågor eller synpunkter, hälsar Per.