Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu inleder vi arbeten i Klovsta

Innan vi kan påbörja spårbytet mellan Västeraspby och Långsele behöver vi stabilisera mark längs delar av järnvägssträckan. Den första etappen inleder vi i Klovsta i början av februari 2021 där vi bygger upp en tryckbank intill järnvägen.

- Vi har upphandlat  entreprenören YIT som ska utföra arbetena vid järnvägen i höjd med Klovsta. Där ingår uppbyggnad av en tryckbank, flytt av plankorsningen och upprustning av vägen som passerar över järnvägen. Vi kommer att rusta upp tillfartsvägen till arbetsområdet och göra tillfälliga mötesplatser längs vägen då ett flertal transporter med massor och övrig byggtrafik ska använda vägen, berättar Trafikverkets projektledare Per Lindmark och fortsätter.

- Innan vi inleder spårbytet behöver vi stabilisera marken i det här området. Det gör vi genom att bygga upp en cirka 80 meter lång tryckbank av massor, en markförstärkning som med sin tyngd stabiliserar marken i spårområdet. Arbetet genomförs vid Grönvallsbäcken på båda sidor om järnvägen. 

För att höja trafiksäkerheten vid passager över plankorsningen, järnvägsövergången, ska vi flytta den cirka 140 meter. 

- Under andra veckan i februari börjar vår entreprenör att etabelra sig i området. De kommer inleda med att avverka träd och att snöröja på platsen. De ska också rusta upp vägen till arbetsområdet, ett arbete som innebär att tillfartsvägen ner till järnvägen kommer att vara avstängd fram till dess vägen är klar. Vi ber om överseende med de störningar det innebär.

Vi ska rusta upp Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele för att skapa förutsättningar för miljövänliga transporter och för att öka trafiksäkerheten för dem som passerar järnvägen. Innan vi inleder de specifika järnvägsarbetena behöver vi göra åtgärder på en del plankorsningar och stabilisera marken på olika platser längs järnvägen. Utöver Klovsta planerar vi att stabilisera marken på tre platser till längs den 46 kilometer långa sträckan mellan Västeraspby och Långsele.

- Under augusti beräknar vi inleda arbeten i Lökom där vi ska bygga en ny plankorsning med bomanläggning, ljus och ljud. Vi ska bygga en ny ersättningsväg som leder fram till den nya plankorsningen. Flera hushåll kommer att få en säkrare utfart över järnvägen. Vi återkommer med mer information innan byggstart, berättar Per.