Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västra station i Sundsvall. Vid plattformen står ett blått tåg.

Västra station, Sundsvall, uppställningsspår och plattform

För att ge bättre förutsättningar för ökat tågresande har vi byggt ett nytt uppställningsspår och en ny plattform på Västra station i Sundsvall.

Uppställningsspåret ligger öster om stationen. Den nya plattformen är byggd parallellt med den befintliga plattformen bredvid stationsbyggnaden.

Västra station i Sundsvall är ett viktigt nav för pendlare. Järnvägen förbi stationen trafikeras i dag av både gods- och persontåg. Men det är trångt på spåret. Samtidigt är stationsbyggnaden gammal och både säkerheten och tillgängligheten behöver bli bättre.

Genom att vi nu har gjort det möjligt för fler tåg att passera, att öka säkerheten och göra stationen mer tillgänglig för alla ska målet om ökat tågresande uppfyllas.

Sedan tidigare har vi gjort olika säkerhetshöjande åtgärder på Västra station:

* Ny passage över järnvägen

* Förbättrat befintlig plattform

* Ökat tillgängligheten och säkerheten

* Bytt ut de gamla informationsskyltarna mot digitala