Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västjädra

E18, Köping–Västjädra

Trafikverket planerar för en framtida utbyggnad till motorväg på E18 mellan Köping och Västjädra, en sträcka på cirka 25 km.

Åtgärderna förbättrar förutsättningarna för regional utveckling och syftet är ökad trafiksäkerhet, ökad framkomlighet och minskade olyckor. Om vägen byggs ut ska det samtidigt innebära förbättringar för miljön, såsom bättre hantering av dagvatten, ökat skydd vid vattentäkter samt passager för smådjur.

Nuläge

Sträckan E18 Köping–Västjädra finns med för kommande investeringar i förslaget till nationell transportplan 2018–2029 som lämnades till regeringen hösten 2017 och planen ska fastställas av regeringen i vår. 

Tidigare utredningar, förstudie samt åtgärdsval, finns att ta del av under Dokument i mappen Arkiv.