Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västjädra

E18, Köping–Västjädra

Trafikverket planerar för att bygga ut den cirka 25 km långa sträckan mellan Köping och Västjädra på E18 till en motorväg. Arbete med en vägplan pågår.

Trafikverket arbetar med en vägplan som utreder utbyggnad av E18 mellan Köping och Västjädra till en motorväg. Syftet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vad händer i projektet?

Efter att under 2017 utrett ytterligare bland annat frågor om höjden på bron över Kolbäcksån samt under 2018 frågor kring bland annat buller är vi nu på väg att kunna göra klar vägplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen är sammanställd och skickad till Länsstyrelsen i Västmanlands län för deras godkännande. Vi planerar för att vägplanen ska kunna gå ut på granskning under våren 2019.

Innan planen går ut på granskning planerar vi för att ha öppet hus i början av mars för att berätta om läget i projektet.