Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västerås C

Västerås C, ombyggnad och uppställning för persontåg

I samarbete med Västerås stad har Trafikverket börjat titta på utformningen av järnvägen i anslutning till resecentrum. Syftet är att utforma en anläggning som klarar bedömda behov fram till år 2050.

Under 2013 utreddes förslag till ombyggnad av Västerås C, inklusive alternativ för ny uppställning av persontåg. Utredningen visade att vi behöver bygga om järnvägsanläggningen, men det stora behovet finns inte förrän efter år 2020.

Projektet finns inte med i gällande nationell investeringsplan för åren 2014-2025. Planen revideras dock vart 3-4 år. Under förutsättning att projektet kommer med i Nationell plan och får finansiering kommer utredningen att fortsätta.

Bakgrund

Tågtrafiken och antal resenärer väntas öka. På sikt finns behov av att bygga om spåren och järnvägsstationen i Västerås för att klara tågtrafik och resenärsströmmar. Järnvägen upplevs idag som en barriär i staden. Dagens anläggning har spår- och signaltekniska brister som bromsar en utveckling av trafiken. Miljön för resenärerna upplevs som inte som funktionell och spårspring förekommer.

Projektet 3B hos Västerås stad

Västerås stad driver stadsbyggnadsprojektet 3B (Bygga Bort Barriärer). Målet är att området runt Västerås resecentrum ska utvecklas till en hållbar, stadsmässig och levande stadsdel.

Västerås stad arbetar med en fördjupad översiktsplan för stationsområdet. Det nya resecentrumet kommer att bli områdets viktigaste målpunkt. Det förväntas förbättra och underlätta resandet genom att ha en hög tillgänglighet, god service samt erbjuda smidiga byten mellan samtliga trafikslag.