Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Träd och mossiga stenar i en skog
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fältarbeten och arkeologiska inventeringar

Trafikverket jobbar med att ta fram en vägplan för väg E18 Köping–Västjädra. I dagsläget innebär det bland annat att vi mellan 26 september och 15 november 2019 utför olika arbeten och inventeringar i fält.

Med hjälp av Arkeologerna (Statens historiska museer) genomför vi en fortsatt arkeologisk utredning i området. Den omfattar både inventering och markingrepp i form av schaktning med grävmaskin och rutgrävning för hand. Schakten kommer att vara ungefär 1,5 m breda och 10-30 m långa, medan rutorna uppgår till en kvadratmeter. Djupet kommer att variera mellan 20-40 cm. Sökschakt och rutor läggs igen efter hand. Arbetet kommer att genomföras inom de områden som är markerade med blått och rosa i bifogade kartbilagor (bilaga 1-6).

Undersökningarna påbörjas den 26 september 2019 vid trafikplats Västjädra och pågår fram till 15 november 2019. Klicka här om du vill se undersökningsområdena utmarkerade på kartor (fyra olika dokument under Aktuella handlingar)

Vi kommer att dokumentera sökschakten för att kunna reglera eventuella skador med berörda fastighetsägare eller arrendatorer. Om du berörs direkt av dessa undersökningar har du fått hem ett informationsbrev om att arbetet genomförs och var du kan vända dig med frågor.