Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg med mitträcke.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Replik på uppgifter om pausat motorvägsbygge

Under de senaste dagarna har det stått i Bbl/AT att motorvägsbygget på E18 mellan Köping och Västjädra skulle vara pausat. De uppgifterna stämmer inte. Trafikverket arbetar enligt plan med vägen och det har inte skett några förändringar.

Många är måna om att den nya vägen ska bli klar, vilket också går i linje med Trafikverkets uppdrag. Nuvarande sträcka mellan Köping och Västjädra är olycksdrabbad och störningskänslig. En ny väg ökar framkomligheten och säkerheten i hela regionen, samt ger stor nytta även nationellt.

Innan man kan sätta spaden i marken måste det finnas en vägplan. Den visar hur vägen ska utformas och vilken mark som behövs. Att ta fram en vägplan är en viktig demokratisk process som är svår att forcera eftersom alla ska få chansen att tycka till om föreslagna åtgärder. Först efter överklagandetid och när planen vunnit laga kraft kan vi börja bygga. Under året har det varit samråd kring vägplanen för E18 och därefter inleds processen kring fastställande.

E18-projektet har finansiering i den nationella transportplanen och tidplanen är offensiv. Byggstart är planerad till 2022 och byggtiden är cirka 4 år, vilket innebär att vägen kan stå klar hösten 2025. Detta förutsätter dock att den formella processen med fastställande av vägplan och miljödom inte förskjuter tidsplanen.

Parallellt med E18-arbetet pågår flera andra vägförbättringar i området. På väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra arbetar Trafikverket med bygget av en mötesfri väg som kommer att höja standarden och trafiksäkerheten. Båda satsningarna är viktiga och löper på utifrån sina respektive planer och processer.