Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanen är klar för granskning

Vi planerar att bygga ut E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg. Vi planerar även att dra in rampben i trafikplatserna Morgendal, Sörstafors, Eriksberg och Västjädra, delar av väg 619 och väg 622, samt rastplats Svedvi.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: Granskningstiden för vägplanen är 26 juni–4 september 2019. Under den tiden kan du skicka dina synpunkter på vägplanen till oss.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge, eller till investeringsprojekt@trafikverket.se, senast den 4 september 2019. Ange ärendenummer TRV 2015/101929.

Plats för handlingar: Underlaget med miljökonsekvensbeskrivning finns på Trafikverkets webbplats. 

Dokument för E18 Köping-Västjädra

Handlingarna finns även att ta del av på:

 • Trafikverket, Tullgatan 8, Eskilstuna,
 • Köpings kommun, Rådhuset, Stora torget 1, Köping,
 • Köpings stadsbibliotek, Folkets hus, Västeråsvägen 9, Köping,
 • Hallstahammars kommun, Norra prästgårdsgatan 1, Hallstahammar,
 • Hallstahammars bibliotek, Kulturhuset, Parkgatan 7, Hallstahammar,
 • Västerås stadshus, Stadshusentrén, Fiskartorget, Västerås, och
 • Västerås stadsbibliotek, Biskopsgatan 2, Västerås.

Öppet hus: Representanter för projektet finns på plats på Hallstahammars bibliotek tisdagen den 2 juli 2019 kl. 17–19 samt på Köpings stadsbibliotek tisdagen den 20 augusti 2019 kl. 17–19.

Berörda samfälligheter: Vägplanen berör nedanstående samfälligheter.

 • Lötens dikningsföretag nr 1-6 år 1938,
 • Orrtorp-Västerby dikningsföretag år 1925,
 • Sörberga vattenledningsföretag år 1933,
 • Norrtuna dikningsföretag år 1957,
 • Flicksta-Häljeby dikningsföretag år 1957,
 • Brydinge dikningsföretag år 1958,
 • Åbybäckens vattenavledningsföretag år 1922,
 • Brånsta-Rallsta dikningsföretag år 1959,
 • Vinbäckens dikningsföretag år 1959,
 • Årby dikningsföretag år 1932,
 • Skälbybäckens reglering,
 • Talltorpets dikningsföretag år 1929,
 • Bysingsbergsbäckens sänkning år 1923,
 • Ellberga-Västjädra dikningsföretag år 1950,
 • Hägersta-Grömsta-Åsselsta dikningsföretag,
 • Värpeby dikningsföretag år 1929, och
 • Hallstahammar Eriksberg outredd samfällighet (OUR).

Eftersom delägarkretsen består av fler än tio delägare och känd styrelse eller förvaltning saknas underrättas delägarna om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen. Dessutom informeras delägarna i outredda samfälligheter om granskningen genom annons.