Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arkeologiska undersökningar längs E18 mellan Köping och Västjädra

När vi genomför våra byggprojekt i anslutning till fornlämningsområden görs det en arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen.

Vi ska i första hand undvika ingrepp i fornlämningar. Om detta inte går söker vi tillstånd hos Länsstyrelsen och genomför sedan de arbeten som Länsstyrelsen kräver av oss. Om hela eller delar av fornlämningen tas bort vill man dokumentera fornlämningen.

Den arkeologiska processen är indelad i tre huvudsteg: utredning, förundersökning och slutundersökning. Det kan också krävas att resultatet från undersökningen förmedlas till både allmänhet och forskare, exempelvis i artiklar, utställningar och föredrag. Framförallt barn och ungdomar är en viktig målgrupp.

En fornlämning ska inte tas bort i onödan, men ett eventuellt borttagande ska stå i proportion till samhällsnyttan av en exploatering. Att undersöka en fornlämning är också kostsamt. Det beslut som fattas ska vara rättssäkert och följa gällande upphandlingsföreskrifter. Att söka kunskap om enstaka fornlämningar eller ett forntida sammanhang kan därför, om alla stegen blir nödvändiga, ta lång tid. Därför är det viktigt för alla parter med god framförhållning.

Arkeologi i E18-projektet

I projekt E18 Köping–Västjädra är vi nu i skedet att en arkeologisk förundersökning ska göras under 2020. Det är Länsstyrelsen i Västmanlands län som handlar upp en konsult som ska genomföra förundersökningen. Hösten 2019 genomfördes en arkeologisk utredning etapp 2, som Västmanlands TV nu har gjort ett reportage om. Se reportaget (öppnas i nytt fönster)