Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullerskyddsåtgärder inför ombyggnationen

Vi genomför förberedande arbeten i form av fastighetsnära bullerskyddsåtgärder inför ombyggnationen av E18 Köping–Västjädra.

Vi genomför fastighetsnära bullerskyddsåtgärder för de fastigheter som bedömts överskrida rekommenderade riktvärden i vägplanen. Bullerskyddsåtgärderna avser ventiler, fönster och/eller skyddad uteplats.

Arbetet innebär både att vi bedömer vilka åtgärder som behöver göras samt utför dessa åtgärder. Det kan även innebära kompletterande inventering. I detta skede utför vi ingen byggnation av bullervallar och bullerplank.

Personalen som genomför arbetet kommer att behöva tillgång till byggnaderna in- och utvändigt. Du som är berörd kontaktas via brev och telefon av vår konsult från Nordic House.

Utifrån rådande omständigheter med covid-19 har Nordic House rutiner för hur detta ska hanteras. Om du ändå inte vill ha besök ber vi dig att i första hand ta kontakt med Johannes på Nordic House, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Vi påbörjar arbetet i december 2020 och det pågår sedan under vintern och våren 2021.

Har du några funderingar kring dessa arbeten är du välkommen att kontakta oss: