Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En pojke med cykelhjälm sitter på gräset och öppnar en vattenflaska, i bakgrunden står hans cykel parkerad.

Det är viktigt att kunna skydda till exempel dricksvattenbrunnar som kan komma att påverkas när vi bygger om vägen.

Brunnsinventering samt kommande provtagning

Vi kontrollerar och inventerar om det finns brunnar som kan komma att beröras av det kommande vägarbetet på E18 mellan Köping och Västjädra. Detta innebär att vi behöver få in information från dig som äger en eller flera fastigheter längs sträckan.

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att genomföra denna inventering under sommaren 2021. Med tanke på rådande omständigheter gällande Covid-19 kommer WSP inledningsvis inte att besöka några fastigheter, utan inventering kommer i första hand att utföras digitalt.

Berörda har fått brev

Om du äger en eller flera fastigheter som befinner sig inom undersökningsområdet, vilket sträcker sig 150 m ut på vardera sida av E18 (enligt fastighetsregistret), har du fått eller kommer att få hem ett informationsbrev. Vi behöver ta reda på om det finns brunnar vid berörda fastigheter och vad dessa har för egenskaper. 

Varför inventerar vi brunnar?

Det är viktigt att känna till vilka brunnar som finns inom vägens närområde för att kunna bedöma om de kan komma att påverkas av vägarbetet. Först när brunnarna har dokumenterats kan vi, om det bedöms nödvändigt, genomföra åtgärder för att skydda dem. Om det finns dricksvattenbrunnar inom området kan vi även behöva ta ett prov på vattnet och skicka in det för analys på laboratorium. Har du en energibrunn inom fastigheten är detta också av intresse då dess funktion behöver dokumenteras innan vägarbetet startar.

Varför tas ett vattenprov nu?

Minst ett vattenprov tas innan arbetena påbörjas för att det ska finnas något att jämföra med i händelse av provtagning under pågående arbete och efter avslutat arbete. Det är ett så kallat referensprov. Utan ett referensprov är det inte möjligt att utreda om vägarbetet har påverkat brunnen eller inte.

Hur går ett vattenprov till?

Ett vattenprov tas i de flesta fall direkt ur vattenkranen. Provtagning ska helst ske ur en vattenkran som sitter före eventuella filter. I de fall där provtagning direkt ur brunn är möjlig hämtas vatten med hjälp av en anpassad vattenhämtare. Vattenhämtaren är enbart för engångsbruk vilket minimerar risken för kontaminering. Provtagning och hantering av prover sker enligt WSP:s kvalitetsinstruktioner samt laboratoriets rekommendationer för provtagning av enskilt dricksvatten.

Efter provtagning skickas proverna på analys till ackrediterat laboratorium varpå de analyseras med avseende på utvalda parametrar. När WSP erhållit analysresultaten skickas dessa till dig tillsammans med ett följebrev med en sammanfattad beskrivning av provtagningen och analysresultaten. Vattenprovtagningen bekostas av Trafikverket och är därmed helt kostnadsfritt för dig som fastighetsägare.

Behöver du som fastighetsägare göra något?

Du som brunnsägare har nu själv möjlighet att inkomma med dina uppgifter genom ett webbformulär.

Klicka här för att komma till formuläret

I formuläret fyller du i de uppgifter du känner till om din eller dina brunnar. Ju mer information som anges i formuläret desto bättre bedömning av eventuell påverkan kan genomföras. I formuläret kryssar du även i om du godkänner att WSP kontaktar dig vid ett senare tillfälle för ett en fysisk inventering och vattenprovtagning. Vänligen meddela i formuläret om du inte har en brunn på din fastighet, detta för att WSP inte ska kontakta dig i fortsättningen.

Önskar du hellre fylla uppgifterna om din brunn via en pappersblankett eller mejl? Vänligen kontakta Elin Löfroth enligt kontaktuppgifter nedan. Vår ordinarie arbetstid är klockan 8-17.

Om du är berörd fastighetsägare, vänligen fyll i formuläret senast fredagen den 26 juni.

Kontakt

Har du frågor gällande brunnsinventeringen eller provtagning av brunnar, vänligen kontakta: 

Elin Löfroth, miljösamordnare WSP
Tel. 010-722 81 79, elin.lofroth@wsp.com

För övriga frågor som rör vägen men inte är kopplade till inventering och provtagning av brunnar ber vi dig kontakta Trafikverkets markförhandlare:

Magnus Nicklasson, markförhandlare Trafikverket
Tel. 010-123 70 94, magnus.nicklasson@trafikverket.se

Om vi inte kan ta ditt samtal kan det bero på att vi för tillfället är upptagna. Prova då att ringa vid ett senare tillfälle eller skicka ett mail så återkommer vi så fort vi har möjlighet.

Vad händer sen?

På grund av rådande situation gällande Covid-19 planeras provtagning och eventuell fysisk inventering av brunnar att ske efter sommaren 2021. Detta kan dock komma att förskjutas beroende på utvecklingen av pandemin. Vi kommer att försöka kontakta dig för tidsbokning ca 1-2 veckor innan planerat besök.