Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Historiskt gravfält vid Eriksberg

Arkeologiska undersökningar pågår inför byggstarten till fullskalig motorväg på E18 mellan Köping och Västjädra.

Filmen visar gravfältet vid Eriksberg intill E18, efter att vi rensat fram det under september 2021. Du kan se gravar, bålplatser och offermiljöer från brons- och järnålder, inkorporerade i en sten- och blockrik morän.

Arkeologiska slutundersökningar är ett tålmodigt fältarbete. Först ska jordlagret tas bort för att komma ned till fyndlagret. När gravarna (stensättningen) syns ska varje sten plockas bort för att undersöka vad som finns under. I mitten av graven finns jord blandat med kolrester, benbitar och eventuellt olika fynd av redskap, smycken och hantverk. Jorden skakas i såll och därefter sköljs det material som är kvar med vatten.

Det sker även en stor dokumentation med anteckningar och fotografering. Efter fältarbetet sker analyser för nogrannare tidsbestämning samt rapportskrivning för eftervärlden. Ett tålmodigt, men spännande arbete!

Foto: Arkeologerna, Statens historiska museer