Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vi bygger ny gång- och cykelväg över E18 i Hallstahammar

Samtidigt som vi bygger ut E18 till fyrfilig motorväg, kommer vi även att göra en trafiksäker gång- och cykelpassage mellan Näs i norr och Lyckhem i söder. Därmed knyter vi ihop kommunens tre tätorter Strömsholm, Kolbäck och Hallstahammar.

Vi har utrett olika alternativ och placeringar och tillsammans med Hallstahammars kommun har vi kommit fram till ett slutligt förslag. Kommunen står för 50 % av finansieringen och Trafikverket för resterande del.

Det förslag vi valt är en kombination av bro och tunnel. Vi bygger 20 meter tunnel under den nya av- och påfarten norr om E18 (från Västerås) och fortsätter sedan med en 70 meter lång stålbro över motorvägen.

Gång- och cykelvägens fortsättning norrut mot Hallstahammar samt två busshållplatser vid Lyckhem ingår också, men kommer att utredas vidare.

Vi bygger gång- och cykelpassagen i samband med att den nya motorvägen byggs. Det innebär att det kommer att stå klart senast 2025.

bild_gc-vag_hallstahammar.jpg