Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg vid Strömsholm

Väg 252, Strömsholm–Kolbäck, gång- och cykelväg

Trafikverket har nu byggt en gång- och cykelväg längs väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck i Hallstahammars kommun. Därmed har trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättrats.

Målet för projektet var att förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanter på väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck i Hallstahammars kommun.

Avståndet mellan Strömsholm och Kolbäck är cirka 4 kilometer. Det är ett avstånd som är attraktivt att gå eller cykla på. Väg 252 är relativt vältrafikerad, har smala vägrenar och en tillåten hastighet på 80 km/tim utom på en kortare sträcka vid Strömsholm där den tillåtna hastigheten är 70 km/tim. Detta gör att gående och cyklister upplevde vägen som otrygg. Den nya gång- och cykelvägen längs väg 252 ökar inte bara tillgängligheten utan även transportkvaliteten och trafiksäkerheten.

Den nya gång- och cykelväg är byggd på på den östra sidan av väg 252. Syftet är att öka antalet cyklister mellan samhällena och minimera antalet olyckor genom att skilja oskyddade trafikanter från motorfordonen. Trafikverket har även förbättrat förhållandena vid ridskolans busshållplatser.

Karta_Väg252-Kolbäck-–-Strömsholm-ny-GC-väg-och-busshållsplats-1000px.jpg

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Beslut om vägplan har vann laga kraft

Vägplanen för en gång- och cykelväg längs väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäckutbyggnaden vann laga kraft den 4 juli 2020. Du hittar de presentationer som vi har visat på tidigare möten under Dokument, liksom förstudien och ställningstagandet för projektet.

Natura 2000-prövningen av den föreslagna sträckningen av gång- och cykelvägen är avslutad. Sträckningen passerar igenom ett område som ur EU-perspektiv har klassats som ett område med särskilda skydds- och bevarandevärden. Trafikverket fick i och med prövningen tillstånd att fortsätta med huvudalternativet.