Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bron över svartån

Väg 767 Bro över Svartån

Bron över Svartån på väg 767 i Sala kommun är i dåligt skick. Den är avstängd för all fordonstrafik sedan den 31 augusti 2011. Det är möjligt att gå eller cykla över bron.

Bron är i mycket dåligt skick

Bron på väg 767 över Svartån nordost om Finnbo i Sala kommun har allvarliga skador på landfästen och huvudbalkar. Dessutom är brobaneplattan angripen av röta.

Trafikverket har tagit fram en förstudie som föreslår att bron ska rivas. Orsakerna är främst att en ombyggnad blir dyr och att bron inte används tillräckligt mycket för att motivera kostnaden.

Trafikverket föreslår att bron ska rivas

Förstudien beskriver tänkbara åtgärder. Vi kommer att utreda om vägen kan övergå till enskild väg och i denna process riva bron. Skälen är följande:

  • Vägen är så pass lågt trafikerad att den inte borde vara allmän.
  • Omvägen för dem som har mark på båda sidor blir inte så lång.
  • Att riva bron har lägst kostnad.

Det är svårt att säga när arbetet börjar då projektet är på utredningsstadiet.