Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kolsva korsning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi bygger om korsningen i centrala Kolsva. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten samt förbättra tillgängligheten för gående och cyklister.

Projektet är klart och webbsidan tas bort 20 januari 2022.

I höst bygger vi om korsningen väg 250/Odensvivägen/Bruksgatan i centrala Kolsva. Väg 250 är en viktig väg både för långa transporter och boende i Köpings kommun. En trafikutredning har visat att korsningen idag upplevs som otydlig och osäker för oskyddade trafikanter.

Därför genomför vi nu följande åtgärder:

  • Rustar upp och gör korsningen tydligare genom att höja upp den, kantsten och sätta upp vägmarkeringar för korsning och övergångsställen
  • Bygger farthinder (gupp) i anslutning till alla övergångställen
  • Tillgänglighetsanpassar samtliga övergångställen
  • Två övergångsställen kompletteras med cykelpassage
  • Flyttar två övergångsställen för att förbättra sikten