Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny mötesstation Ombenning

Vi ska bygga en ny mötesstation vid Ombenning mellan Snyten och Fagersta C i Norbergs kommun.

Godsstråket genom Bergslagen är ett huvudstråk för godstrafiken till och från Norrland. Förutom för genomgångstrafiken mellan norra och södra Sverige, är banan också ett viktigt stråk för godstrafiken till och från Bergslagen.

Den enkelspåriga delen Storvik-Frövi är i nuläget mycket hårt belastad, och vi förväntar oss att trafiken kommer att öka ännu mer framöver. Då kommer vi att behöva köra fler godståg, men med dagens infrastruktur är möjligheten att utöka antalet tåg mycket begränsad. Det höga kapacitetsutnyttjandet leder också till långa res- och transporttider eftersom tågen tappar tid vid tågmöten.

Syftet med de kapacitetshöjande åtgärderna mellan Storvik och Frövi är att skapa utrymme för mer godstrafik samt att förbättra transportkvaliteten för befintliga tåg, och därmed kunna möta framtida trafikbehov.