Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsspår med skylt där det står Förbjudet att beträda spåren

Tillberga, ny gångbro samt spår- och växelbyte

Vi river befintlig gångbro och bygger en ny gångbro på en annan plats för att öka säkerheten vid järnvägen i Tillberga. Vi planerar också att genomföra spår- och växelbyte samt att förstärka stängslen in mot järnvägen.

Nu river vi bron!

Vi börjar vecka 38 och räknar med att själva rivningsarbetet blir klart under vecka 40. Arbetet kommer göras under dagtid och medföra buller och andra ljud som delvis kommer vara störande för dig som bor eller vistas i närheten. Vi hoppas du kan ha överseende med det - vi gör vad vi kan för att störa under så begränsad tid som möjligt.   

Enligt vår planering avslutar vi arbetet på platsen under vecka 41.    

Vi ber alla respektera skyltarna "Obehöriga äger inte tillträde". 

Det passerar många gods- och persontåg i hög hastighet genom Tillberga. Sen en längre tid är det problem med säkerheten då obehöriga rör sig vid spåren. Vi har lagat och förbättrat stängslen mot järnvägen men de klipps upp igen. 

Människor genar över spåren i sån omfattningen att det skapats en gångstig över spåren. Det är både livsfarligt och skapar förseningar för tågen, utöver att många lokförare upplever stress då de har svårt att hinna väja om någon obehörig vistas vid spåren. 

Vi rustar och förbättrar säkerheten

För att förbättra säkerheten i Tillberga kommer vi riva befintlig gångbro och bygga en ny på en annan plats. Den nya gångbron kommer byggas ungefär där de flesta idag genar. Vi kommer även att förbättra stängslen in mot järnvägen, byta järnsvägsspår och växlar samt snygga till i området intill järnvägen.

Byggstart för den nya gångbron och övriga arbeten är planerat till 2023. Rivning av den gamla gångbron sker hösten 2021.

Förbjudet att beträda spåren

Säkerheten kring järnvägen bygger på att alla respekterar signaler och skyltar utmed järnvägen, då det är direkt livsfarligt att stå, gå eller gena över spåret. Människor tenderar att underskatta den risk som de utsätter sig för.

I dag är tågen både tystare och snabbare än vad många tror och kan ha en bromssträcka upp till 1 km. Lokföraren kan inte väja och har heller ingen chans att stanna för dig.

Om det finns en risk för att människor kan skadas stoppar Trafikverket tågtrafiken eller låter tågen köra med sänkt hastighet. Den risken uppstår varje gång någon uppehåller sig i eller intill spåren. Varje dag stoppas eller sänks hastigheten för upp till 80 tåg på grund av att obehöriga är vid järnvägsspåren.

Olovligt beträdande av spårområdet är förbjudet enligt Järnvägslagen 9 kap § 1 och 10 kap § 4 och kan ge böter på 3 000 kronor.