Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsspår med skylt där det står Förbjudet att beträda spåren

Tillberga, ny gångbro samt spår- och växelbyte

Vi planerar att riva befintlig gångbro och bygga en ny gångbro på en annan plats för att öka säkerheten vid järnvägen i Tillberga. Vi planerar också att genomföra spår- och växelbyte samt att förstärka stängslen in mot järnvägen.

Det passerar många gods- och persontåg i Tillberga i hög hastighet och i det finns historiskt problem med spårspring. Vi har i omgångar lagat och förbättrat stängslen in mot järnvägen, men det är återkommande problem med att stängslen klipps upp. Människor rör sig på spåren i Tillberga till den omfattningen att det skapats en gångstig över spåren.

Vi rustar upp och förbättrar säkerheten

För att komma till rätta med problemen och förbättra säkerheten i Tillberga planerar vi att riva befintlig gångbro och bygga en ny på en annan plats. Den nya gångbron kommer att byggas ungefär där vi identifierat att flest genar över spåren. Samtidigt rustar vi upp och fräschar till intill spåren. Vi genomför spår- och växelbyten samt förstärker stängslingen in mot järnvägen.

Byggstart för den nya gångbron och utförandet av spårarbeten är planerat till 2023. Rivning av den gamla gångbron sker redan hösten 2021.

Förbjudet att beträda spåren

Säkerheten kring järnvägen bygger på att alla respekterar signaler och skyltar utmed järnvägen, för det är livsfarligt att stå, gå eller gena över spåret. Människor tenderar att underskatta den risk som de utsätter sig för.

I dag är tågen både tystare och snabbare än vad många tror och kan ha en bromssträcka upp till 1 km. Lokföraren kan inte väja och har heller ingen chans att stanna för dig.

Om det finns en risk för att människor kan skadas stoppar Trafikverket tågtrafiken eller låter tågen köra med sänkt hastighet. Den risken uppstår varje gång någon uppehåller sig i eller intill spåren. Varje dag stoppas eller sänks hastigheten för upp till 80 tåg på grund av att obehöriga är vid järnvägsspåren.

Olovligt beträdande av spårområdet är förbjudet enligt Järnvägslagen 9 kap § 1 och 10 kap § 4 och kan ge böter på 3 000 kronor.