Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist bredvid en bilväg.

Väg 537, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, gång- och cykelväg

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna på väg 537 mellan Ekbacken/Enhagen och Tidö-Lindö i Västerås kommun.

Vi vill bygga en ny gång- och cykelväg mellan Ekbacken/Enhagen och Tidö-Lindö. Men Trafikverket kan bara planlägga gång- och cykelvägar i anslutning till en statlig väg, och den statliga vägen 537 slutar vid Gångholmen. Planen är därför att Västerås stad ska projektera och bygga gång- och cykelvägen på sträckan från Gångholmen till Tidö–Lindö. Den delen ingår alltså inte i Trafikverkets planläggningsprocess i detta projekt, utan den är begränsad till sträckan Ekbacken/Enhacken–Gångholmen.

Syftet är att få fler människor att cykla och gå samt att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna längs väg 537. I uppdraget ingår även att tillgänglighetsanpassa några av busshållsplatserna längs sträckan. Det gör vi i samarbete med Västerås Stad och Region Västmanland.

Bakgrund

Från Västerås centrum till Ekbacken/Enhagen finns det i dag en gång- och cykelväg. Om man ska fortsätta till Tidö-Lindö hänvisas däremot all gång- och cykeltrafik mellan Ekbacken/Enhagen och Tidö-Lindö till väg 537. Det är en 6 meter bred och relativt vältrafikerad väg, som på den här sträckan har en tillåten hastighet på 70 km/tim. Dessutom är vägrenen mycket smal. Sträckan används för arbetspendling, skolpendling och fritidsaktiviteter. Tidö-Lindö är ett attraktivt bostadsområde som ständigt utvecklas längs väg 537.

Tidsplan

Vi har börjat ta fram en vägplan för projektet, och vår upphandlade konsult gör löpande undersökningar i området.

Eftersom gång- och cykelvägen behöver passera genom både ett naturreservat och ett Natura 2000-område har vi delgivits beslut från Länsstyrelsen att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och behöver ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. På grund av Natura 2000-området behöver projektet också genomföra en specifik miljöbedömning enligt kap 6 § 28 i Miljöbalken (2017:955). Båda dessa ska godkännas av Länsstyrelsen innan vägplanen kan fastställas.

Det finns också arkeologiska kvarlämningar i området som behöver undersökas, vilket planeras att genomföras av Länsstyrelsens arkeolog under vår/sommar 2021.

Vi genomför löpande samråd med myndigheter, näringsidkare och boende i området för att följa lagstadgade demokratiska krav gällande både i dessa miljöprocesser och för att ta fram en vägplan.

Mot bakgrund av allt detta hoppas vi att vägplanen ska vinna laga kraft i slutet av 2022. I så fall bör bygget av gång- och cykelvägen kunna starta i under våren av 2023.

Under Dokument för projektet finns en mer detaljerad beskrivning av arbetet med vägplaneprocessen.