Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tre cyklister med cykelhjälm som cyklar efter varandra på en gång- och cykelväg

Väg 723, Ransta–Kumla kyrkby, gång- och cykelväg

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta och Kumla Kyrkby. Det gör vi för att oskyddade trafikanter ska kunna gå och cykla säkert mellan orterna. Dessutom ska vi se över och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta och Kumla Kyrkby i Sala kommun. Vägen saknar i dag en gång- och cykelväg, vilket gör vägen osäker för gångtrafikanter och cyklister. Den nya gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från korsningen vid Kärrbäcksbovägen i Ransta till hållplats Parkvägen i  Kumla kyrkby.

Den 3,5 kilometer långa gång- och cykelvägen kommer att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den förbättrar också möjligheten att pendla med cykel, ökar livskvaliteten för de boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Dessutom ska vi se över och åtgärda busshållplatserna för att kollektivtrafiken ska fungera bättre för fler resenärer.

Vi arbetar med en vägplan för de planerade åtgärderna under 2020–2022.