Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dammbindning mot partiklar i Västra Götaland

I Göteborg samarbetar Trafikverket med det kommunala Trafikkontoret och dammbinder hårt trafikerade vägar och gator.

Syftet med att binda dammet är att minska halten partiklar som kan virvla upp och orsaka hälsoproblem. Det är främst bilarnas dubbdäck som river upp partiklarna. Risken för hälsovådliga partikelhalter är som störst under senvintern och våren, då gatorna börjar torka upp.

Arbete på natten

Mellan 9 februari och 30 april står Trafikverket därför beredda att sprida dammbindningsmedlet. Spridningen sker på nätterna och kan behöva göras cirka tio gånger per vägsträcka under perioden. Direkt efter spridningen kan det uppstå halka som varar ett par timmar. Som trafikant ska du därför köra extra försiktigt. På Läget i trafiken läggs exakta spridningstillfällen ut.

Läget i trafiken

Dammbindning av grusvägar

Dammbindning på grusvägar utförs när tjälen gått ur jorden men innan vägbanan blivit alltför torr. Åtgärden kan sedan upprepas under sommaren. De vanligaste bindemedlen är vanliga salter som kalciumklorid och magnesiumklorid.

Medlet kvar på vägen

Dammbindningsmedlet består av magnesiumklorid, som inte förbrukar syre vid nedbrytning. Erfarenheten säger att ämnet stannar på vägbanan och påverkar därmed inte växtligheten.

Grus sopas upp

Trafikverkets entreprenörer sopar regelbundet upp skräp och grus i vägrenen. Denna typ av synliga partiklar är större än de som kan orsaka luftvägsbesvär.