Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Intervju - Jörgen Preuss, Bertil Törsäter

Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör i Region Halland och Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen ger sin syn på Västsvenska paketets betydelse för en levande region bortom administrativa och geografiska gränser.

Tillväxten sker där människor vill leva

–   Det går bra för Västsverige och fram till nu har vi haft en god tillväxt. Vi ser det bland annat genom den kraftiga befolkningstillväxt vi har, framför allt i Göteborgsområdet och längs kusten, och genom att det har blivit trängre och trängre i transportsystemen. Människor vill flytta till platser där de kan hitta bra boende, jobb, utbildning, kultur och nöjen inom ett och samma område, och om kommande generationer ska kunna bo kvar måste vi göra något åt trafiksituationen. Vi vill underlätta livet för västsvenskarna genom att skapa en region med bättre valmöjligheter, säger Bertil Törsäter.

–   Vi ser precis samma sak i Halland, fortsätter Jörgen Preuss. En tredjedel av hallänningarna pendlar, det vill säga jobbar på en annan ort än de bor, och majoriteten pendlar till Göteborg. Så går det bra för Göteborg kommer det att gå bra för Halland också. Tillväxten sker där människor vill leva, och de vill leva där det skapas valmöjligheter. En god infrastruktur skapar just valmöjligheter. Därför måste vi underlätta för människor med olika kompetenser att kunna förflytta sig på ett snabbt och smidigt sätt. När jag pratar med företagarna i Halland är det två saker de önskar sig. De vill ha bra infrastruktur och de vill ha bra boendemöjligheter för att få rätt arbetskraft till sin verksamhet. Jobbar ni med det på regionnivå, så sköter vi företagen på lokal nivå, säger de.

–  Det du säger Jörgen, är att ni har väldigt fina boendemiljöer. Det gäller hela Halland och uppåt längs Bohuskusten. Människor vill bo vid vatten eller nära vatten. Det måste vi ta vara på. I Göteborgsregionen kommer vi aldrig att kunna erbjuda den där storstadspulsen som stora metropoler som London och Paris kan göra. Men vi kan erbjuda en underbar boendemiljö och en häftig arbetsplats att pendla till. Den möjligheten är det få regioner i världen som har.

–   Det är helt riktigt. Människor bor inte längre på samma ort som de arbetar. Vi har göteborgare som arbetar i Halmstad och som pendlar varje dag och vice versa, och det blir allt vanligare att pendla över längre sträckor som till Stockholm eller Oslo. Därför måste det finnas både tåg för vardagspendling och för långpendling. Det betyder att vi på sikt behöver fyrspårig järnväg utmed Västkusten och idag har vi inte ens dubbelspår hela vägen, konstaterar Jörgen.

En bra infrastruktur underlättar tillgången till rätt arbetskraft

–  En annan sak vi måste tänka på är den långsiktiga kompetensförsörjningen, fortsätter han. Vi måste bli snabbare och bättre på att matcha utbildning med de kompetensbehov som uppstår på arbetsmarknaden. Vi måste också bygga ut infrastrukturen så att arbetsmarknaden vidgas eftersom företagen då får tillgång till ett större utbud av arbetskraft vilket gör det lättare för dem att få tag på rätt kompetens. För att skapa jobb och utveckling måste vi även bli bättre på att mixa människor med alla tänkbara kompetenser och Västsvenska paketet bidrar även till det. Vi behöver nya influenser, nya idéer, nya attityder och nya värderingar.  Västsvenska paketet handlar mycket om en system- och omvärldsförståelse.

–   Folk med spetskompetens har hela världen att välja på. Är vi intressanta för människor som har hela världen att välja på? Svaret blev tydligt när Astra Zeneca lade ner verksamheten i Lund för att koncentrera sin forskning till Mölndal, Boston och Cambridge. Det ligger en utmaning i att visa upp attraktiva miljöer som kan attrahera kompetens utifrån. Det är här sådant som en bra infrastruktur och ett fantastiskt boende kommer in i bilden, säger Bertil.

Göteborg är en flaskhals

– Problemet är den stora kapacitetsbrist som finns i våra väg- och järnvägsnät, där Göteborg är den riktigt trånga sektorn, fortsätter han. Ett exempel på kapacitetsbristen är Göteborgs station som är en säckstation. Idag går all tågtrafik in i "säcken", vilket innebär att tågen måste backa ut för att komma vidare. Det är ju givetvis väldigt ineffektivt och förlänger restiden. Med Västlänken kan tågtrafiken passera rakt igenom Göteborg så att kapaciteten och smidigheten ökar.

–  Tanken är att du ska kunna åka från exempelvis Alingsås till Kungsbacka utan att behöva byta tåg. Vi behöver även förstärka Västkustbanan, men också Götalandsbanan till Borås och vidare mot Stockholm och andra sträckningar. Men det ligger utanför Västsvenska paketet. För även om Västsvenska paketet är en omfattande satsning så är det faktiskt bara en del i allt som skulle behöva göras för att Västsverige ska kunna utvecklas som vi vill.

Västsverige kan bli en arbetsmarknad kraftfull nog att konkurrera globalt

–   Det finns ett starkt intresse för utvecklingen av sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn i såväl Västra Götalandsregionen som i Region Halland och Region Skåne. Därför driver vi de här frågorna gemensamt, berättar Jörgen. I Sydvästsverige bor en tredjedel av Sveriges befolkning och tillsammans står vi för 30 procent av Sveriges BNP. Så går det bra för Sydvästsverige kommer det att gå bra för resten av Sverige. Om vi i framtiden utvecklar höghastighetståg som tar dig mellan Oslo och Köpenhamn på under tre timmar, då finns det till och med europeiska intressen av att etablera sig häromkring.

–  Det finns redan intressen i Hamburg för att koppla upp sig mot forskningsanläggningarna ESS och Max IV i Lund. Det är bland annat därför de har börjat planera för Fehrman Bält-förbindelsen, en tåg- och motorvägstunnel mellan Rödby och Puttgarden. Göteborg är också högintressant för dem, eftersom det är här Chalmers, Sahlgrenska, Volvo och många andra marknadsledare inom specifika områden har sitt huvudsäte. Om du kopplar ihop de intressen och kompetenser som finns i norra Tyskland med dem som finns i Lund och Göteborg genom en högkvalitativ järnväg så skulle området längs hela Västkusten fungera som en enda stor arbetsmarknad som blir kraftfull nog att konkurrera globalt.

–   Västlänken ger oss också bättre möjligheter att koppla ihop oss med Stockholm, fortsätter Bertil. Inom vissa områden har ingen av regionerna tillräckligt med människor med specialkompetens. Vi behöver gå samman för att bli internationellt slagkraftiga. Ett bra exempel är life science-sektorn, det vill säga medicinteknik, läkemedel och sjukvård, där vi kan bli riktigt slagkraftiga internationellt om vi kan jobba mer tillsammans, närmare vandra. Vi ligger också väldigt långt framme inom fordonsteknik och innovativa transportsystem.

–   När Västsverige når en viss storlek blir tillväxten självgenererande, säger Jörgen. Företag etablerar sig gärna i större regioner eftersom de då får tillgång till ett större utbud av arbetskraft och rätt arbetskraft med rätt kompetens. Fler företagsetableringar leder till större mångfald, fler arbetstillfällen, ökad inflyttning, större utbildningsintensitet, högre sysselsättningstillväxt, och så vidare. Vi får alltså en positiv spiral av ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt.

Bara med tåg kan vi få ned restiden till en acceptabel nivå

–   Varför pratar vi då så varmt om järnvägen? Visst skulle man kunna tänka sig att man bygger ut motorvägar åt alla håll. Vi har gott om plats, är det många som tycker, och det har vi ju. Problemet är bara att vi aldrig kan få ner restiden till en acceptabel nivå om vi ska använda oss av motorvägarna på lite längre avstånd, säger Bertil. Vi kan inte köra bil med tågets hastighet. Biltrafiken skapar också trängsel och är inte hållbar ur miljösynpunkt.

–   Med tåg kan vi även transportera riktigt många människor, och många vill kunna välja tåg som transportalternativ men då måste vi erbjuda snabba, tillförlitliga och högkvalitativa tåg. Titta bara på antalet passagerare på Öresundståget. 2012 hade det drygt 23 miljoner passagerare. Nu har de redan kört huvudet i taket och kan inte köra fler tåg mellan Köpenhamn och Malmö. Nu måste det till en ny förbindelse över sundet. Alla resor som tar mindre än en timme med flyg i Frankrike ersätts med tåg. Det är nästan helt genomfört nu. Vi kommer alltid att behöva bilar, men för de stora volymerna och de långa avstånden, är tåg ett oslagbart transportmedel, konstaterar Jörgen.

Vi bygger städer att leva i, inte bara att transportera sig genom

–   Du har helt rätt Jörgen. Men vi får heller inte fastna i någon sorts bilfientlighet som är baserad på hur det ser ut idag. Det pågår en dramatisk omställning inom transportsektorn där man jobbar väldigt mycket med att hitta nya tekniker, nya bränslen som innebär minimerad miljöpåverkan. Framtidens bilar kommer inte alls ha samma skadliga påverkan som idag, däremot kommer det finnas trängsel som måste hanteras.

Det går ju inte att ta in hur många bilar som helst i Göteborg. Det handlar om utrymme och då kommer vi in på en annan fråga som varför man ska gräva ner Västlänken. Rent tekniskt skulle vi kunna bygga järnvägsspåren på pelare, men är det en sådan stad våra barn och barnbarn ska bo i där det dundrar tåg uppe över huvudena? Det är visserligen lite spännande att komma till amerikanska städer där man byggde järnvägssystemen uppe i luften för hundra år sedan, men pratar du med dem som bor där så tycker de inte alls att det är lika spännande. Det bullrar en hel del och vem vill ha tåg som dundrar förbi sovrumsfönstret var femte minut?

Det kostar en del att bygga Västlänken, men på sikt är det en väldigt bra lösning eftersom det skapar en helt annan möjlighet att utveckla stadsmiljöerna. Jag är övertygad om att kommande generationer uppskattar fördelarna med att kunna bo i en lite större stad där de kan röra sig fritt och ta del av allt som finns utan att behöva störas av buller eller vara livrädda för att korsa en massa trafikleder.

– Vi för samma resonemang i Varberg där det också ska byggas en järnvägstunnel som blir en del i det nya systemet. Idag utgör järnvägen en barriär mellan staden och havet och genom att gräva ner den får vi ett helt annat flöde där människor kan röra sig fritt. Precis som i Göteborg planerar vi för underjordiska pendelstationer som lättar på trycket och sprider ut resandet över staden, förklarar Jörgen.

Tydligt samband mellan byggkranar och tillväxt

– Den här typen av satsningar tar tid, konstaterar Bertil. Stockholm och Malmö har redan genomfört dem. En del företag säger att de redan nu behöver möjligheten som en utbyggd infrastruktur innebär, så därför väljer de Skåne som dessutom ligger nära Danmark och kontinenten. Därför är Västsvenska paketets genomförande väldigt viktigt, för då ser näringslivet Västsverige som ett framtida tillväxtområde. Vi hör fler och fler som vill etablera sig i Västsverige även om det kommer att bli rörigt under en tid.

–   Det blir stökigt när det byggs, men det finns ett tydligt samband mellan byggkranar och tillväxt. Där det grävs och byggkranar syns, där sker utvecklingen, där har vi framtiden och där är det intressant för företag att vara. Så hoppas jag att människor kommer tänka framöver, säger Jörgen.

–   Antingen väljer man att aktivt arbeta för att utveckla Västsverige under balanserade former, eller så väntar med största sannolikhet en tillbakagång, fortsätter Bertil. Visst, det kommer att bli bökigt, det blir det alltid. Men all utveckling som har skett har medfört problem under en tid. Ingen förändring utan motstånd. Så enkelt är det.

Vi måste våga satsa på framtiden idag

Vi på regionen har ju drivit frågan om att Västsvenska paketet måste bli av. Därför vill jag ge en eloge till våra politiker som orkade ta beslutet, för det var ett både tungt och kontroversiellt beslut. Det är just det vi måste ha politikerna till, att ha en framtidsvision och att våga ta beslut bortom sin mandatperiod för att kunna genomföra de nyckelinvesteringar som behövs på lång sikt.

–   Den uppfattningen delar jag, fortsätter Jörgen. Det finns en tendens till att allting måste vara lett till bevis innan man kan göra någonting, men det tror jag är väldigt svårt i detta sammanhang. Många tyckte exempelvis att E6:an var en dum investering, men var hade vi varit idag om den inte hade funnits? Man måste ha en vision och en tro. Det handlar om att ha en systemförståelse för vad vi vill åstadkomma och att våga satsa för framtiden.

–   Så är det. Ingen vet vad som kommer att vara viktigt om femton, tjugo år. Förmodligen kommer det att vara branscher vi inte ens känner till idag, säger Bertil. Men vad vi kan göra är att skapa förutsättningar för att saker ska kunna hända genom att se till att människor och gods ska kunna röra sig så smidigt och effektivt som möjligt. För våra barn och barnbarn kommer satsningarna att ge ökade möjligheter till ett spännande jobb. Det kommer också att bli betydligt mer spännande att bo i Västsverige. Vi pratar mycket om folkhälsa. Den mest styrande faktorn för hur folk mår är att de har ett jobb eller ingår i ett socialt sammanhang. Vi måste se till att det finns jobb.