Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Intervju med Agneta Hammer

Göteborg växer till en storstad och behöver en effektiv infrastruktur som stimulerar till en god och hållbar stadsutveckling

Det menar Agneta Hammer, som tillträdde som ny stadsbyggnadsdirektör i Göteborg för drygt 1,5 år sedan. Här ger hon sin syn på varför:

Västsvenska paketet är en förutsättning för att Göteborg ska kunna utvecklas som stad och region. Västsvenska paketet skapar möjligheter att utveckla en tät, attraktiv och lockande stad där människor trivs. Det är många delar som bygger en attraktiv stad. Det handlar bland annat om att utveckla en stad där människor vistas i stadsrummet utan att trängas ut av onödig trafik.

Västlänken med sina underjordiska pendelstationer frigör ytor för nya mötesplatser och bebyggelse, samtidigt som den möjliggör snabbare förbindelser både inom staden och för dem som pendlar längre sträckor.

Kliv på i Ale, kliv av vid Korsvägen och du når snabbt Chalmers, evenemangsstråket och Avenyn. Stationen vid Haga med sin närhet till universitetet och koppling till Sahlgrenska och de västra stadsdelarna kommer att underlätta vardagen för ännu fler människor och får både stad och näringsliv att utvecklas. Göteborg blir mera tillgängligt.

Västsvenska paketet skapar förutsättningar för ytterligare framtida möjligheter. Ett exempel är möjliga nya pendeltågssträckningar till Hisingen, Särö och Landvetter flygplats och en fortsatt stadsutveckling för nya bostäder och arbetsplatser.

Vad har du för visioner kring hur Göteborg ska utvecklas som stad?

Jag vill skapa en tät, sammanhängande, dynamisk och grön stad som bygger på de tre hållbarhetsperspektiven; det sociala, det ekonomiska och det ekologiska. En stad som det är tryggt och enkelt men också spännande att röra sig i. Där människor möts naturligt i de offentliga rummen och där stadsdelar knyts samman genom att bygga nytt och bra.

Hur ska vi kunna skapa bostäder för alla som vill flytta hit?

Göteborg är en gles stad i förhållandet yta och antalet invånare. Det finns en stor potential i att kunna förtäta staden utan att för den skull behöva ta bort omtyckta och välbesökta grönytor och tillgången till vattnet. Det kan handla om alldeles för stora parkeringsplatser eller trafikområden som inte används fullt ut. Gator och vägar ska inte försvinna utan utvecklas så att de tar mindre yta i anspråk.

Poängen med att förtäta staden är att människor får kortare reseavstånd och att det blir lättare att bygga ut en bra och kostnadseffektiv kollektivtrafik. På så sätt kan vi skapa en hållbar utveckling med en god livsmiljö som inte är så bilberoende. Vancouver, som har många likheter med Göteborg, är en förebild i arbetet med att skapa den hållbara staden genom förtätning och stora kollektivtrafiksatsningar. Det arbetet följer vi nära.

Vilka fler positiva effekter ser du med Västsvenska paketet?

Den nya Hisingsbron som ska ersätta Götaälvbron är helt nödvändig av hållfasthetsskäl. I framtiden tror jag att vi kommer att se ännu fler förbindelser över älven. Utbyggnadsplanen för det nya Göteborg möjliggör att bygga i och förstärka mellanstaden.

I visionen för Älvstaden ingår bland annat Kville och Backaplan, där det kommer byggas mycket nya bostäder. Vi fortsätter också med Lindholmen, Frihamnen, Centralenområdet och Gullbergsvass samt Norra Masthugget. Med det stärker vi älvrummet på båda sidor av älven med kontor, bostäder och mötesplatser. Skapar vi till exempel nya attraktiva platser vid vattnet, så skapar vi möjligheter för alla göteborgare att få än större glädje av vårt läge vid älven. Därför är det viktigt att miljöerna vid vattnet blir offentliga och bra.

Tänk dig kraften i Gothia Cup på Heden. Den typen av attraktioner vill jag se fler av. Det ska kännas och märkas att Göteborg är till för alla och att alla ska vara välkomna till våra nya vackra platser och parker vid vattnet. Gamlestadstorget ser jag också som en oerhört viktig del i Västsvenska paketet. Här byggs den näst största knutpunkten för tåg-, buss och spårvagnstrafik i Göteborg. Satsningen kommer att leda till kortare restider och att Gamlestaden kan utvecklas till en helt ny och integrerad stadsdel med bland annat cirka 1 600 nya bostäder. Allt detta möjliggörs genom Västsvenska paketet.

Varför är det så viktigt att vi gör dessa satsningar?

Idag konkurrerar regionerna mer och mer med varandra och därför gäller det att kunna erbjuda både den konkurrenskraftiga staden, som lockar näringsliv och den attraktiva staden, som lockar människor.

I framtiden ser jag höghastighetståg från Oslo till Köpenhamn via Göteborg som i sin tur gör regionen ännu tillgängligare och attraktivare. Arbetar vi inte för utveckling etablerar sig företag i Stockholm och Malmö istället.

Vad vill du att man som göteborgare ska känna inför de satsningar som görs?

När vi gör något nytt har jag ambitionen och viljan att man ska känna sig delaktig och stolt över det som görs. Att alla har möjlighet att vara med och påverka, även om alla kanske inte tycker samma sak. Det handlar om att bygga och utveckla Sveriges andra region där Göteborg är motorn. Genom att fullfölja Västsvenska paketets alla goda intentioner får vi en fantastisk möjlighet till detta.

Läs intervjun med Ylva Löf, planeringschef på Göteborgsregionens kommunalförbund för att få veta mer om vad Västsvenska paketet betyder för regionutvecklingen.