Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Intervju med Ylva Löf

Västsvenska paketet förbättrar pendlingsmöjligheterna så att fler människor kan ta del av en större arbetsmarknad.

Det kommer att driva den ekonomiska utvecklingen framåt, säger Ylva Löf, som sedan drygt 1,5 år sedan är planeringschef på Göteborgsregionens kommunalförbund. Här ger hon sin syn på varför Västsvenska paketet är en förutsättning för att Västsverige och Göteborg ska kunna växa och utvecklas:

Västsvenska paketet är en förutsättning för att regionen ska kunna växa. Göteborg fungerar som en motor för hela Västsverige. Om inte fGöteborg fortsätter att växa och utvecklas så kommer även alla andra orter i Västsverige att ha mindre möjlighet att utvecklas. Alla orter i Västsverige är beroende av varandra.

Vad är fördelen med en större arbetsmarknadsregion?

För mig handlar regionutveckling mycket om att vi ska bli fler på ett hållbart sätt. Vi måste kunna bo, studera, arbeta, resa och mötas på ett bra sätt. Den ekonomiska utvecklingen ligger där många människor kan mötas. Blir vi fler som bor här, blir idéerna fler och variationen tillräckligt stor för att vi ska kunna skapa en utvecklingskraft.

Små regioner har svårare att utvecklas än större regioner, det ser vi över hela världen. I Sverige är vi en förhållandevis stor region, men globalt sett en liten. Vi ser en ganska god prognos för Västsverige, men vi ser också att den inte ser lika bra ut om vi inte får de förbindelser till, från och inom regionen som vi behöver. Däri ligger motivet till att utveckla infrastrukturen bland annat genom Västsvenska paketet.

Vad är det som styr storleken på arbetsmarknadsregionen?

En arbetsmarknadsregion omfattar det område inom vilket människor anser att det känns okej att pendla, det vill säga i ungefär 45 minuter. Från Göteborg sträcker den sig idag ner till Varberg i söder, Borås i öster och Lilla Edet i norr. Idag ligger Trollhättan inte inom arbetsmarknadsregionen även om det bara tar 30 minuter att pendla med den nya järnvägen. Det beror på en viss eftersläpning, att människor inte skaffar sig ett nytt arbete eller en ny studieplats över en natt, men vi börjar se att resandet ökar på sträckan Trollhättan – Göteborg.

Pendlingen längs E6 norr om Göteborg går också snabbare nu än tidigare på grund av färre bilar under högtrafik. Ju snabbare och pålitligare pendlingsmöjligheter vi får, desto större blir alltså arbetsmarknadsregionen.

Vilken är den största fördelen med Västsvenska paketet?

Västlänken är den enskilt viktigaste satsningen eftersom den gör att du snabbt och enkelt kan pendla längs de större stråken och förbi Göteborg om du så vill. Regionen blir helt enkelt lite rundare. Västlänken blir en del av ett nytt framtida system där du exempelvis skulle kunna kliva på tåget i Ale och kliva av vid Landvetter flygplats.

Det möjliggör också dubbelspårig järnväg till Borås. Sträckan Göteborg – Borås är idag Sveriges tredje största pendlingsstråk och kan vi få en starkare koppling mellan Göteborg och Borås med sin industrimix skulle det göra mycket för  regionutvecklingen. Järnvägssatsningarna österut ligger inte inom Västsvenska paketet, men de möjliggörs genom Västlänken, och det finns redan ett beslut från riksdagen att de ska prioriteras.

Vad kommer Västsvenska paketet att betyda för hamnen?

Göteborgs hamn är till och med Norges viktigaste hamn och därför ställs höga krav på kapaciteten i järnvägsnätet. Om mer av godset kan transporteras via järnvägen, så har vi vunnit mycket när det gäller hållbarhet i godstransporterna. Det behövs ökad kapacitet, men också ökad pålitlighet. Även om vi transporterar mycket gods på järnväg så kommer vi också fortsättningsvis ha mycket vägtransporter ur hamnen och det är delvis därför Marieholmsförbindelsen byggs. På så sätt får vi bort flaskhalsarna och får en pålitligare trafiksituation för landtrafiken till och från hamnen.

Vad ser du som den största fördelen med att skapa en större arbetsmarknadsregion?

Människor vill bo där de trivs, men ändå kunna ta sig till ett arbete man är utbildad för. Bra pendlingsmöjligheter skapar ökade möjligheter för den som vill studera eller söker jobb, men också för den som behöver anställa, eftersom det då finns ett större utbud av arbetskraft att välja mellan. Alla som bor i regionen ska få tillgång till hela arbetsmarknaden. Det driver den ekonomiska utvecklingen framåt.

Hur tänker du kring den nya bebyggelse som måste uppföras i regionen?

I vår planering handlar det om att bygga miljöer där människor trivs. Varje infrastruktursatsning ska fungera bra för människor och den ska landa bra i stadsmiljön. Människor vill gärna bo där de har närhet till en fungerande kollektivtrafik. Förutsättningarna skapar vi genom Västsvenska paketet.

Läs intervjun med Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg för att få veta mer om vad Västsvenskapaketet betyder för stadsutvecklingen.

>>