Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Trängselskatter – så tar de form

Idén om trängselskatter i Göteborg har två ursprung. Dels har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att prova medfinansiering. Dels vill västsvenska politiker medfinansiera flera stora infrastruktursatsningar i Göteborg.

Idén om trängselskatter i Göteborg har två ursprung. Dels har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att prova medfinansiering (via bland annat trängselskatt och vägavgifter) som ett sätt att tidigarelägga, för regioner och kommuner, kostsamma infrastrukturbyggen. Dels vill västsvenska politiker medfinansiera flera stora infrastruktursatsningar i Göteborg för att möta framtidens utmaningar samtidigt som trängsel ska motverkas och miljön förbättras. Det ska till exempel bli mer attraktivt att åka kollektivt.

Dåvarande Vägverket fick uppdraget att leda en västsvensk utredning. Den skulle ta reda på om det gick att utforma trängselskattesystem som uppfyllde dessa krav. Utredningen kom fram till att två av totalt fem undersökta utformningar skulle klara av detta. De ledande tjänstemännen och de politiska församlingarna i Västsverige beslöt sig därefter för att rekommendera den snävare utformningen av de två till regeringen.

Sedan fortsatte utredningen med att se på oönskade effekter av trängselskattesystemet och hur man kan motverka dem. Resultaten lades fram för bland annat de västsvenska politikerna som tillstyrkte förslaget till regeringen.

Efter diverse remissrundor lägger sedan regeringen en proposition (förslag) om utformning av en Göteborgsbilaga till Lagen om trängselskatt. Bilagan specificerar var betalstationer ska placeras, avgiftsnivåer, tider för uttag av trängselskatt osv.

Trängselskatten är beslutad av Riksdagen (det är en lag), därför kan inte en region eller stad besluta om att införa eller ta bort denna. Skatten är en del av ett paket om medfinansiering av ett antal satsningar, Västsvenska paketet. Uppgörelsen innebär att staten, genom Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgs Stad gemensamt finansierar Marieholmsförbindelsen, Västlänken och kollektivtrafiksatsningar. Paketet är en helhet, om en del i paketet/avtalet inte skulle bli av blir heller inte de andra delarna av.