Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från ej mötesfri E20-etapp

E20 Alingsås (Bälinge)–Vårgårda

Sträckan E20 Alingsås-Vårgårda ska byggas om till motorväg i ny sträckning med planskilda korsningar. Vägplanen har vunnit laga kraft och röjningsarbeten har börjat.

Etappen är cirka 15 km lång och byggs i ny sträckning. Nuvarande E20 kommer till stora delar att utnyttjas som väg för lokal trafik, långsamgående fordon och oskyddade trafikanter. Åtgärder för att anpassa vägen till denna trafik har studerats i vägplaneskedet.

Trafikteknisk standard blir 21,5 meter bred motorväg med mittremsa och vägräcke som åtskiljer körriktningarna. Planskilda korsningar ska byggas.

En granskningshandling var utställd för granskning december 2015 – januari 2016. Vägplanen fastställdes av Trafikverket den 13 december 2016. Vägplanen vann laga kraft i januari 2017 då inga överklaganden inkom.

Röjningsarbetena i den nya sträckningen är klara. Upphandling av entreprenör skedde under hösten 2017.

Byggstart för Bälinge-Vårgårda sker under 2018 och väntas vara färdigställd 2021.