Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E20 Förbi Mariestad

E20 förbi Mariestad ska byggas ut till mötesfri landsväg på en cirka 17 km lång sträcka. Det blir 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke.

Trafikverket har nu tagit ställning till hur arbetet med E20 Förbi Mariestad ska drivas vidare. Det ställningstagande för val av lokalisering som tagits fram har resulterat i en blå korridor, det vill säga den korridor som i huvudsak följer befintlig sträckning. (Läs mer i Aktuellt-rutan nedan.)

Trafikverket skickade i oktober 2016 samrådshandlingen för val av lokalisering (inklusive samrådsredogörelse) till Mariestads kommun och länsstyrelsen i Västra Götaland med begäran om yttrande. I samrådshandlingen beskrevs de tre olika lokaliseringsalternativen, deras förutsättningar, effekter och konsekvenser. Det gjordes även en sammanvägd bedömning av alternativens huvudsakliga konsekvenser för olika aspekter t.ex. landskap, natur, kultur, trafikbuller, grundvatten och jord- och skogsbruk.

I samrådshandlingen bedömdes sammantaget det vi kallar korridor Blå vara det mest fördelaktiga alternativet (under Dokument visas de olika alternativen).

Samrådshandlingen finns under Dokument, Aktuella handlingar (se nedan).

Läs om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas i planläggningsbeskrivningen nedan.

Bakgrund

E20 ska projekteras och hanteras för att ingå i transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T) och åtgärden finansieras genom nationell plan och medfinansiering för utbyggnad av fem huvudetapper på sträckan Vårgårda-Mariestad.