Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E20 Förbi Mariestad

E20 förbi Mariestad ska byggas ut till mötesfri landsväg på en cirka 17 km lång sträcka. Det blir 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke.

Trafikverket tog december 2016 ställning till hur arbetet med E20 Förbi Mariestad skulle drivas vidare. Arbetet med val av lokalisering resulterade i blå korridor, det vill säga den korridor som i huvudsak följer befintlig sträckning. Samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ finns under Dokument, Aktuella handlingar (se nedan).

Sedan sommaren 2017 pågår arbete med vägplan samrådshandling, utformning av lokaliseringsalternativ. Projektet kommer från och med aktuellt skede att vara indelat i två delar, Hindsberg- Muggebo och Muggebo-Tjos. Detta innebär att två vägplaner kommer att tas fram. Arbetet med vägplanerna sker parallellt och de har samma tidplan.

Vägplan samrådshandling, utformning av lokaliseringsalternativ innebär att ett mer detaljerat förslag på vägutformning (ett planförslag) tas fram. Fältarbeten och mindre samråd sker löpande. Under vintern 2019 kommer en samrådsperiod att ske som inleds med samrådsmöten i Mariestad. På mötena kommer Trafikverket presentera planförslagen och sedan görs planförslagen tillgängliga för allmänheten, berörda myndigheter och organisationer. Synpunkter på handlingarna kan lämnas under en månads tid.

Läs mer om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas i planläggningsbeskrivningen nedan.

Bakgrund

E20 ska projekteras och hanteras för att ingå i transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T) och åtgärden finansieras genom nationell plan och medfinansiering för utbyggnad av fem huvudetapper på sträckan Vårgårda-Mariestad.