Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E20 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Ledsjö

Projektets mål är att öka trafiksäkerheten i korsning väg E20/väg 2755. Förstudiens föreslagna åtgärder ska kunna fungera som en del i en eventuell framtida trafikplats i anslutning till den aktuella korsningen.

Projektet ingår som en del i det nya projektet E20 Förbi Skara, där vägplanearbetet påbörjas under september 2015.

Läs mer om E20 Förbi Skara

Den nya motorvägen E20 Lundsbrunn-Holmestad öppnades för trafik i juni 2009. Korsningen med väg 2742 och väg 2755 är utformad som två förskjutna trevägskorsningar. Hastigheten i korsningen är begränsad till 70 kilometer/timmen, men undersökningar har visat att den faktiska hastigheten genom korsningen ofta är högre.

Ungefär var tredje bil på E20 i norrgående riktning gör en vänstersväng i korsningen in på väg 2755 mot Lundsbrunn. År 2009 skedde en dödsolycka med ett avsvängande fordon. Våren 2012 satte Trafikverket upp trafiksäkerhetskameror i anslutning till korsningen.

Förslag till åtgärder

Tre alternativa ombyggnadsåtgärder har studerats. Gemensamt i samtliga alternativ är att endast högersväng tillåts på E20 i anslutning korsningen med väg 2755 och en avfartsram föreslås i norrgående trafik på E20.

Den föreslagna avfartsrampen förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten för trafiken på E20 förbi Ledsjö i och med att konfliktsituationen med vänstersvängande fordon i korsningen med väg 2755 försvinner.

Läs mer om de olika alternativen i förstudiens samrådshandling, länk nedan.